Beszámoló az MME Nomenclator Bizottság tavalyi gyűléséről

Az MME Nomenclator Bizottsága (NB) 2011-es évi rendes gyűlését Hortobágyon tartotta, 2011. október 21–23-án. Az alábbiakban adjuk közre azokat a főbb változásokat, amelyek az MME NB működését lényegesen befolyásolják, illetve azokat a döntéssel zárult napirendi pontokat, amelyek közérdeklődésre számíthatnak.

MME logó


Személyi változások

 • Selmeczi Kovács Ádám leköszönt bizottsági tisztségéről. Ádámnak ezúton is köszönjük áldozatos munkáját! Helyére a gyűlés idején még több jelölt is volt, ám az azóta eltelt időszakban eldőlt utódlása. Az NB új tagja 2012. január 1-jétől Tamás Ádám (Kalocsa).


A megfigyelések hitelesítésével és a hitelesítendő fajokkal kapcsolatos fontosabb döntések

 • Az ugyanarra a területre rendszeresen, minden évben visszajáró (hitelesítendő fajú) madarak esetében az idáig informálisan élő kedvezmény megszűnik. (Bizonyos számú év letelte után az adott területről hallgatólagosan nem volt szükséges leírás). 2012. január 1-jétől a visszajáró madarak esetében is minden újabb előfordulási időszakból szükséges a hitelesítő jelentés, ill. az abban szereplő leírás. A Bizottság ezen döntésével is biztosítani kívánja a ritka fajokra vonatkozó adatnyilvántartás
  hézagmentességét.

 • A Magyarországon ritkán, rendszertelenül vagy csak egyes helyeken fészkelő madárfajok költési adatainak hitelesítési kötelezettségét az MME NB 2012.01.01-jei hatállyal feloldja. A döntés fő indoka, hogy a jelenlegi szisztémával nem követhető a fészkelések pontos száma ezen madárfajoknál; ugyanakkor természetvédelmi szempontból a szabály szigorítása sem kívánatos, mivel az állandó bizonyítási kényszer miatt jelentősen nőne a ritkább fészkelők folyamatos háborgatása.

 • A fenti ponthoz kapcsolódóan, 2012. január 1-jétől csak azon madárfajok első fészkelése hitelesítendő, amelyek még nem költöttek Magyarországon. Pontosabb meghatározás szerint, azon fajok első fészkelése hitelesítendő, amelyek 1976.01.01. óta (az 1984-es névjegyzék kéziratának lezárása után) a jelenlegi névjegyzék, ill. az azóta kiadott éves jelentések szerint még nem költöttek Magyarország mai területén.

 • A hitelesítendő madárfajok listájának fenti pontokkal módosított, 2012.01.01-től aktualizált formája megtekinthető a birding.hu honlapon: http://www.birding.hu/dokumentumok.html

 • A heringsirály alfajokkal kapcsolatban a Bizottság kidolgozott egy projekttervet, ami azt célozza, hogy az intermedius alfaj előfordulásának valós gyakorisága, valamint egyes további, rendkívül nehezen határozható alfajok (graellsii, heuglini) korábbi előfordulásának ténye kétség nélkül tisztázódjon. A projekt során az NB hazai és külföldi külső szakértők bevonását is tervezi. A projekt lezárásával minden előzőleg elfogadott heringsirály alfaj adat revízió alá kerül.


Névjegyzékkel, fajlistákkal kapcsolatos fontosabb döntések

 • Taxonómiai–rendszertani és tudományos neveket érintő nevezéktani kérdésekben az MME NB továbbra is az Európai (Madár-)Ritkasághitelesítő Bizottságok Szövetségét (AERC – Association of European Records and Rarities Committee), illetve annak Taxonómiai Bizottságát (TAC – Taxonomic Advisory Committee) követi.

 • Az AERC TAC által közzétett és folyamatosan frissített, hivatalos nyugat-palearktiszi madárfajok listájában történt változásokat a Bizottság teljes mértékben átveszi, és a birding.hu stáb segítségével igyekszik azokat a honlapon minél előbb megjelentetni, majd folyamatosan frissíteni. (Mind a magyarországi, mind a nyugat-palearktiszi fajlista vonatkozásában.) Az NB folyamatosan gondoskodik a Nyugat-Palearktiszra nézve új madárfajok magyar neveinek megalkotásáról.

 • A fentieknek és az AERC TAC legutóbbi taxonlistájának megfelelően, a kormos varjú (Corvus corone corone) újból egy fajként kezelendő a dolmányos varjúval (Corvus corone cornix). Újbóli szétválasztásuk az AERC TAC szakértői szerint belátható időn belül nem várható. Így Magyarország madárfajainak listája is ennek megfelelően változik, és egy fajjal csökken.

 • További egy fajjal csökkenti Magyarország madárfajainak jegyzékét az indiai lúd eltávolítása az AERC TAC nyugat-palearktiszi hivatalos listájáról. Ezzel a faj összes hazai adata kikerül a C és a DA kategóriákból és átsorolódik a DE kategóriába. A változás oka, hogy a korábban feltételezett fészkelő állományok (mostanában elsősorban Hollandia, régebben Skandinávia) nem bizonyultak önfenntartónak. Ugyanakkor érdekes és még nem kellően értelmezett jelenség, hogy az európai országok nagy részében a faj főleg telelési időszakban fordul elő.


Megfigyelőkkel való kapcsolattartás

 • Az MME NB működésének, sikerességének alapvető záloga a terepi madármegfigyelőkkel való jó kapcsolat, együttműködés. A további jó együttműködés érdekében a Bizottság igyekszik feleleveníteni azt a korábbi (erőforrás híján megszakadt) gyakorlatot, hogy a megfigyelések bírálatának végeztével az adott megfigyelőket személyesen is értesíti a hitelesítésre beküldött adatuk sorsáról. A kiértesítést a 2010-es adatokkal tudjuk majd kezdeni.


Vendéglátónknak, a Hortobágyi Nemzeti Parknak ezúton is köszönjük az értekezleti helyszín biztosítását.

Sok érdekes megfigyelést és jó madarászást kívánunk!

Személyi jövedelemadó 1% felajánlásával nélkülözhetetlen
segítséget nyújthat madárvédelmi munkánkhoz!

A rendelkezéshez szükséges adószámot és
tájékoztatást is tartalmazó nyilatkozatot

letöltheti
itt >>

Köszönjük!MME Nomenclator Bizottság

Kapcsolódó hírek

Madárbarát ajándékok

Van az embereknek egy olyan, irigylésre méltó kis csoportja, akik rendkívül összeszedetten intézik a karácsonyi ajándékbeszerzést. Ők azok, akik akár már nyáron is megvesznek egy olyan tárgyat, amiről tudják, hogy jó karácsonyi ajándék lesz egy ismerősük, családtagjuk számára. Ők azok, akik kimaradnak a decemberben oly jól ismert karácsonyi stresszből és békésen rajzolják a...

Kezdő madarász képzés

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel az MME Börzsönyi Helyi Csoportja ismét két napos képzést hirdet "Kezdő madarász vagyok!" címmel. A madarász alapképzés célja, hogy a laikus madárkedvelők számára olyan tudásanyag megszerzését tegye lehetővé, melynek birtokában bárki sikerélményekkel vághasson bele a terepi madármegfigyelésbe, az etetők és itatók madarainak...

Decemberi madarászprogramok az MME-vel

Ha már elege van a tömegből és a vásárlásból, kapcsolódjon ki a madarak társaságában a friss levegőn! Tartson velünk decemberi programjainkon!