Erdei iskoláztatással kapcsolatos továbbképzés

Felhívás erdei iskoláztatással kapcsolatos továbbképzésre pedagógusok számára. A továbbképzés elvégzése feltétele az erdei iskolai támogatások igénybevételének, amelyek a Svájci- Magyar Együttműködési Program SH/4/10 azonosító számú „Égigérő tanterem” című projekt keretében a 2013-tól 2016-ig kerülnek meghirdetésre.

Bükki Nemzeti Park Oktatóközpont (Fotó: Orbán Zoltán)

Kizárólag azok az iskolák kaphatnak támogatást jelen konstrukcióban, ahonnan legalább egy pedagógus részt vesz a képzésen és az azt követő műhelymunkán.

Továbbképzés megnevezése: Természetismereti terepi vezető - akkreditált továbbképzés és műhelymunka

A képzés szervezője: Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ)

A részvétel feltételei:
Általános iskolai korosztállyal[1] foglalkozó pedagógus jelentkezhet a képzésre

A képzés óraszáma: 34 óra + 10 óra műhelymunka
(Hétfőtől péntekig)

A 44 órás továbbképzés 15 óra elmélet, és 19 óra terepi, illetve 10 óra kooperatív csoportmunkából tevődik össze.

A továbbképzések műhelymunkával egészülnek ki, mely során

a pedagógusok új ismeretanyagra tehetnek szert a Natura 2000[2] eszméjével kapcsolatosan, továbbá módszertani útmutatást kapnak arra vonatkozóan, hogy milyen formában lehet beépíteni az erdei iskola programba a Natura 2000-es területek ismeretanyagát.

A képzés célja:

  • olyan szemléletmód kialakítása, amellyel a képzés résztvevői a környezeti nevelés aktív, tudatos „hírnökeivé” válhatnak és képesek felismerni a környezeti, természeti szocializáció személyiségformálásra gyakorolt pozitív hatását, jelentőségét 
  • a képzés résztvevői olyan tudással és gyakorlattal rendelkezzenek, melyekkel képesek lesznek felkészülni egy-egy erdei iskolai/természetismereti gyakorlati oktatáshoz kapcsolódó program bonyolítására, megszervezésére.
  • a jelentkezők kellő ismeretekkel rendelkezzenek erdei iskolai és/vagy természetjárási programok megszervezéséhez, a lehetséges helyszínek, gyakorlatok kiválasztásához, gyakorlati programok, tájbejárások vezetéséhez, valamint ismerjék meg azokat a szakmai, pedagógiai, oktatási alapokat, amelyek ehhez szükségesek.

Fontosnak tartjuk, hogy a képzésben résztvevők majd hatékonyan, empirikusan tudatosítsák „tanítványaikban” a helyes ember-természet viszony kialakulását, az őt körülvevő környezet és az ember kapcsolatának harmonikus megismerését, és erősítsék a személyes megfigyelésen, tapasztalaton alapuló, élményszerű tanulás jelentőségét.

A program során megszerezhető kompetenciák:

A résztvevő:

  • képessé válhat a természeti környezet értékeinek tudatosítására és átadására- a nevelés kontextusában
  • megismerheti – a megfelelő eszközismeret birtokában – a terepi vezetés komplex módszertanát: a túrák, foglalkozások előkészítésétől, megtervezésétől át a javasolt helyi útvonalakon keresztül a terepbejárásig
  • kellő ismeretekkel rendelkezhet erdei iskolai és/vagy természetjárási programok megszervezéséhez, a lehetséges helyszínek, gyakorlatok kiválasztásához, gyakorlati programok, tájbejárások vezetéséhez
  • képes lehet előmozdítani a természetben-járás kooperatív team munkáját
  • kifejlesztheti – harmonikus szemlélet- és magatartásformálás során – a gyermekekben a tapasztalati tanulás iránti fogékonyságot, a természet iránti szeretet, illetve a környezetről való felelős gondolkodás, környezettudatos magatartás alapértékeit.

A KÉPZÉSEN RÉSZTVEVŐK TANÚSÍTVÁNYT KAPNAK.

A képzést ajánljuk:

  • azoknak az általános iskoláknak, amelyek pedagógiai programjában szerepel az erdei iskola, azt a környezeti nevelés részeként szakszerűen kívánják előkészíteni, igénybe venni és a későbbiekben feldolgozni valamint támogatottként rész kívánnak venni az „Égigérő tanterem” projektben.

Szervezés:
A képzés 2014. 03. 28-30. és 2014. április 11-13. között kerül megszervezésre Jeskó Panzió és Étterem helyszínen.

A képzés létszámkerete 30 fő. Túljelentkezés esetén 1 iskolából csak egy jelentkezést fogadunk el, illetve a jelentkezés elfogadásánál a beérkezés időpontját vesszük alapul.

Jelentkezési határidő: 2014. március 25. (kedd)

Részletek a jelentkezési lapon találhatók, amely letölthető: www.kokosz.hu oldalról

A képzésről további tájékoztatást nyújt: Molnár Zoltán (mzmadar6@gmail.com; 20/226-2828)

 


[1] Fenntartótól és szervezeti formától függetlenül jelentkezhetnek pedagógusok

[2]Az Európai Unió közösségi jelentőségű természetes élőhelyei, valamint állat- és növényfajai védelmében az egyes tagországok területeket jelöltek ki, amelyek így az EU ökológiai hálózatának, a Natura 2000 hálózatnak a részeivé váltak. A hálózat eszméjére nevéből is következtethetünk: értékes természeti területek, élőhelyek többé-kevésbé összefüggő láncolata, amelyek az eredeti európai élővilágot őrzik.

Kapcsolódó hírek

Kezdő madarász képzés Székesfehérváron

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Fejér Megyei Helyi Csoportja két napos képzéseket hirdet "Kezdő madarász vagyok!" címmel, amely az ország több pontján eddig nagy sikert aratott. A madarász alapképzés célja, hogy a laikus madárkedvelők számára olyan tudásanyag megszerzését tegye lehetővé, amelynek birtokában bárki sikerélményekkel vághat bele a...

2500 kutató egybehangzóan állítja: az intenzív mezőgazdálkodás elpusztítja a természetet! Európai tudományos műhelyek a Közös Agrárpolitika teljes és azonnali reformját szorgalmazzák.  

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei Helyi Csoportja fotópályázatot hirdet két témában.