Magunkról, kronológia

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Hajdú-Bihari Csoportja a hármas számú helyi csoport – mi MME HBCS-nek rövidítjük, az MME megalakulása után azonnal megszerveződött, és azóta is töretlenül végzi tevékenységét, összhangban az MME célkitűzéseivel és elképzeléseivel. Az MME alapításakor a megyéből többen utaztak a fővárosi állatkertbe, hogy a kétszáz alapító tag között lehessenek.

Hajdú-Bihar Megyei Helyi Csoport logó

Csoportunk az MME országos programjai közül rendszeresen részt vállal a fehér gólya, túzok, szalakóta, gyurgyalag, partifecske, haris és a kerecsensólyom védelmi programban jellemzően önkéntes segítők munkájával. Több tagtársunk végzi évek óta az MMM, RTM felméréseket, és minden évben részt vállalunk a ragadozó madarakra veszélyt jelentő kritikus középfeszültségű vezetékszakaszok felmérésében, illetve egyéb adatgyűjtésekben és akciókban is. Többen bekapcsolódtak a Madárbarát Kert programba.

1997-ben elhatároztuk, hogy nem lesz fizetett alkalmazottja a csoportnak, inkább kevesebb munkát vállalunk fel. Ehhez képest mégis sokszínű és eredményes projektek megvalósításán vagyunk túl, és javában folynak ma is a munkák. Megterveztük a saját emblémánkat a pásztormadaras logót, ekkor is ügyelve az MME túzok jelenlevőségére. Plakátokat, matricákat és szórólapokat készíttettünk, megkeresve velük a megye oktatási intézményeit. Azon csoportok közé tartozunk, akik alapszabály szerint működve igyekeznek a sokszor nem egyszerű követelményeknek megfelelni. Elfogadott SZMSZ-ünk van, minden esztendőben megtartjuk csoportgyűlésünket.

Csoportunk korábbi logója
Csoportunk korábbi logója

2008-tól Dr. Juhász Lajos áldozatkész elnökségét követően, Ványi Róbert elnökként, alelnöki poszton Szakál László és titkárként Veszelinov Ottó irányítja a helyi csoportot.

2012. júniusában sikeresen megnyitottuk az MME Debreceni Területi Irodát, amely egyben természetvédelmi tanácsadó iroda is, a Postakert u. 16/A. fszt. 2. alatt. Ettől az évtől újra van fizetett alkalmazott, irodavezető Debrecenben.

A Debreceni Területi Iroda a Postakert u. 16/a, fsz. 2. szám alatt működik
A Debreceni Területi Iroda a Postakert u. 16/a, fsz. 2. szám alatt működik

Természettudományos folyóiratunk a Calandrella, melynek főszerkesztője Dr. Endes MIhály. Profiljához tartozik a földtan, botanika, zoológia és ökológia, valamint a biogeográfia. Tág teret szentel a környezet-és természetvédelem, továbbá az ifjúság által végzett kutatómunka megjelentetésének. A kiadvány első számának megjelenése 1988-ban valósult meg.

Rendszeresen jelennek meg programjainkról, munkánkról, az év madaráról, az MME-ről cikkek a helyi újságokban, interjúk a helyi televíziókban.

 

 

MME HBCS kronológia

 

1974. január 6. – MME alakuló ülés: Ellenőrző Bizottság elnöke: Sóvágó Mihály† ügyvéd, a Madártani Intézet régi külső munkatársa (Hajdúböszörmény) Választmány tagja: Kovács Béla† egyetemi adjunktus, Agrártudományi Egyetem (Debr.)

1974: MME Debreceni Csoport megalapítása Alapító tagok (MME DCS): Aradi Csaba, Endes Mihály, Fintha István†, Kovács Béla, Radó András†, Schnitzler József†, Siroki Zoltán†

1974: Faunisztikai Csoport megalapítása

1974 július: „AH”, azaz „Akció Hungaria” tábor megrendezése Hortobágyon, ahol 36 faj 364 pld-át fogták

1974. november: a Debreceni Csoport már a III. tudományos ülését tartotta a KLTE Állattani Intézetében

1975: megalakul az urbanizációs kérdésekkel foglalkozó munkaközösség, illetve egy fiatalokból álló munkacsoport, mely a KLTE Botanikus Kertjében kihelyezett fészekodúkat gondozza

1975. augusztus és 1978. július-augusztus: „AH”, azaz „Akció Hungaria” tábor megrendezése Vókonyán (1975: 34 faj és 203 pld., 1978: 14 faj és 88 pld.)

1979-1980: természetvédelmi és ornitológiai táborok a Hortobágyon Pathó György vezetésével, a HNPI és az MME Debreceni Csoport közös szervezésében

1981: természetvédelmi szakkör – Madarász Suli – megalakulása a HBCS szakmai vezetésével, helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ, vezető Győrösy Józsefné Marika

1982: első Ohati nyári tábor megtartása Juhász Lajos és Győrösyné Marika szervezésében, majd az elkövetkező 10 évben rengeteg túra, tábor és előadás szervezése e két személy által

1982: Vekeri-tó mellett odútelep létrehozása Juhász Lajos vezetésével.

1983: Kovács Gábor tagtársunk Chernel emlékérmet kap az MME Elnökségétől.

1984: az immár Hajdú-bihari Csoport nyári ornitológiai táborát tartja a Fekete-rét szomszédságában 61 résztvevővel. Többek között azok az általános iskolások is részt vesznek a táborban, mint jutalom nyaralásban, akik a megyei tv.-i vetélkedő nyertesei voltak

1985: Debreceni Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont (DKTvO) lett a neve az 1981-ben megalapított természetvédelmi szakkörnek, amit az OKTvH Kutatásszervezési Főosztályhoz benyújtott pályázaton nyertünk el, s ezáltal csatlakoztunk az 1983-ban létrehozott országos oktatóközpont hálózathoz.

1985: a sok ezévi programok között pl. 4 napos dombóvári és pécsi kirándulás is szerepel Győrösyné Marika szervezésében

1985: Országos Természetvédelmi Vetélkedőn 2. helyezést ért el a 10 éven aluli korosztályban 647 csapatból az egyik HB megyei csapat

1986: 12 természetvédelmi szakkör működik HB megyében a DKTvO koordinálásában, ezen felül Debrecenben 100 fő tanul ilyen keretek között – Természetjáró Suli

1986: zánkai természetvédelmi versenyen legjobb csapat minősítés elnyerése

1986: Nagycserén odútelep létrehozása Juhász Lajos vezetésével, mely az elkövetkező években folyamatosan bővítve lett, s ahol sok debreceni, hajdú-bihari madarász megfordult, tanult, mint átmeneti vagy huzamosabb ideig segítséget nyújtó személy

1987: HB megyei természetvédelmi vetélkedőn (évek óta hagyományosan működik) 1.000 fő vett részt. Az újonnan megalakult MME Hajdúböszörményi Munkacsoport vezetője Nagy Antal, aktív tagsága 10 fő

1987: Természettudományos Tájékoztató (Calandrella előd) megalapítása Endes Mihály javaslatára, aki a kiadvány főszerkesztője is lett

1987 szeptember: DKTvO tanévnyitó ünnepségén 150 fő vett részt. Ebből 10 fő szakoktató tanár volt.

1988: DKTvO munkaközösségébe bekapcsolódó iskolák: Debrecenből a Kun Béla, Tóthfalusi, Vénkerti, Fazekas Általános Iskolák, HB megyéből: Hajdúhadház Bocskai Iskola, Hosszúpályi, Fülöp, Zsáka és a Berettyóújfalui 1. sz. Általános Iskola

1988: HB megyei természetvédelmi vetélkedőn 1.500 fő vett részt. Az év során 9 tábor működött a megyében, 28 kirándulást szerveztek a tagoknak és 1.250 fő vett részt a programokon.

1988: Calandrella kiadvány első számának megjelenése. 

1990: HBCS szakkönyvtárat alapított és Zöld Irodát nyitott a Kartács u. 25. fszt. 22. alatt (Nyírerdő irodaházában bérelt helyiség), mely iroda 2007-ig funkcionált, ezt követően emelni akarták a bérleti díjat és pénzhiány miatt megszüntettük az irodát.

1992: újabb odútelepek létesítése Juhász Lajos koordinálásával Nagycserén és Halápon, majd az itt folyó munkákba hajdú-bihari fiatalok bevonása.

1992: Ohati rekonstrukciós és természetvédelmi nyári tábor átlag 25 fő részvételével. Ez a tábor az utóbbi 7 évben folyamatosan megszervezésre került.

1992: prof. Varga Zoltán tagtársunknak Petényi Salamon emlékérmet adományoz az MME vezetősége.

1992-2004: a HNPI tulajdonában álló, ARO típusú terepjárót használatra, üzemeltetésre megkapja a HBCS a terepi programok kivitelezéséhez. Üzembentartó forgalmi engedélyben: MME HBCS.

1993-2008: az MME Túzokvédelmi Programjának keretén belül ebben az időszakban főállású alkalmazott dolgozott a Bihari-sík területén. 2000-ig Demeter László, azt követően Motkó Béla

1997: HBCS taglétszáma 139 fő

1997: Fintha István tagtársunk Chernel emlékérmet kap az MME Elnökségétől.

1997: Nemzetközi Madármegfigyelő Napok keretén belül a HBCS a legjobb vidéki eredményt érte el 37 helyszínen közel 300 fő részvételével (105.000 madár megfigyelése). Megyei rajzpályázat került meghirdetésre, amelyre 44 intézményből 616 pályamű érkezett be!

1997: az MME Természet Szolgálatában Alapítványa 11 ha gyepet vásárol Álmosd külterületén, hogy ott természetszerű gazdálkodást folytasson.

1997: Az MME Központ segítségével a HBCS vásárolt egy Lada Niva gépjárművet.

1998: HBCS taglétszáma 215 fő

1998: nyári tábor szervezése, majd megvalósítása Földesen

1998: az MME 100 ha földterületet bérel a Természet Szolgálatában Alapítványon keresztül, ahol természetközeli gazdálkodást folytatnak.

1999: Bihar Természetvédelmi és Kulturális Értékőrző Közalapítvány megalapítása (alapítók: Földes Önkormányzata, MME). A Közalapítvány tisztségviselői (4 tagú kuratórium és 3 tagú ellenőrző bizottság) munkájukat önkéntes alapon, térítésmentesen végzik. A Közalapítvány földeket vásárol és művel meg a Bihari-sík területén (főleg gyepek és szántók), ahol a túzok számára megfelelő gazdálkodást folytat. Állatállományt szereznek be a természetszerű gazdálkodás (legeltetés) folytatása érdekében. A Bihari-síkon a megalapítástól folyamatosan zajlik a környezeti nevelési, szerteágazó kutatási munka, a természeti értékek bemutatása, a gyakorlati természetvédelem. A Közalapítvány tulajdonában és kezelésében több mint 1100 hektár bihari, illetve dél-nyírségi terület van, amelyek védett és fokozottan védett fajok élőhelyei. A megvásárolt gyepek, szikes tó, kunhalom, láp és puffer szántók a térség védett területeinek egységét, a zöld folyosókat segítik megteremteni.

1999: haris állományfelmérés beindítása a Dél-Nyírségi Erdőspuszták területén, majd azóta folyamatos felmérés megvalósítása

1998-2005: minden nyáron Madarász Suli tábor megrendezése Biharugrán

2000: az utóbbi években heti rendszerességgel működtetett Madarász Suli és havonta meghirdetett terepi programok koordinálását végző DKTvO (Debreceni Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont) megszűnik a neki helyet adó Kölcsey Ferenc Művelődési Központ kiürítése, később lebontása miatt

2000-2009: a HBCS egy pályázati támogatás során beszerzett használt Toyota Hiace típusú mikrobuszt használ a természetvédelmi programok megvalósításához, csoportok utaztatásához

2001: prof. Varga Zoltánt örökös tagjává választja az MME vezetősége

2002: HB megyében működő Madarász Suli központok és vezetőik: Balmazújváros/Szilágyi Attila, Debrecen/Szakál László, Földes/Bona Gabriella, Hajdúböszörmény/Nagy Antal

2003: az MME Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálatának félállású alkalmazottja dolgozott idei évben a Bihari-sík területén, Földes településen

2003: debreceni Madarász Sulisok 2. helyezést értek el 13 csapatból az országos Madarak és Fák Napja versenyen. Résztvevők: Balla Dániel, Németh Tamás, Juhász Márk, Felkészítő: Szakál László

2004: Aradi Csaba tagtársunk Örökös tagság elismerésben részesül az MME vezetősége által

2004: debreceni Madarász Sulisok nyerték az országos Madarak és Fák Napja versenyt 15 résztvevő csapat közül. Résztvevők: Balla Dániel, Németh Tamás, Csúvár Balázs, Felkészítő: Szakál László

2004: MME VI. Tudományos Ülésének megszervezése, majd lebonyolítása. A Debreceni Agrártudományi Egyetemen megtartott 3 napos nemzetközi konferencián 150 regisztrált résztvevő és további 50 fő hallgató ismerhette meg az MME kutatási eredményeit

2005: I. Magyar Haltani Konferencia megszervezése, majd lebonyolítása, ahol nemzetközi szintű kutatómunkák kerültek bemutatásra. Helyszín: Debreceni Egyetem Agrárcentruma

2005: Szakál László tagtársunkat Brellos Tamás díjjal tünteti ki az MME vezetősége

2007: II. Magyar Haltani Konferencia megszervezése, majd lebonyolítása a Debreceni Egyetem Agrárcentrumán és támogatásával

2009: a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Gyakorló Általános Iskola csapata az országos „Madarak és Fák Napja” versenysorozat országos döntőjében 2. helyezést ért el 13 résztvevő csapatból. Csapattagok: Nagy Kristóf Pál 7.z, Nagy Csaba 7.b, Csapó Bence 8.o. Felkészítők: Lisztes Anna, Szakál László, Juhász Tünde

2009: együttműködési megállapodás aláírása a HNPI és az MME HBCS között az aktív természetvédelem és a terepi felmérések témakörre koncentrálva

2010: Kovács Gábor tagtársunknak az MME vezetősége Örökös tagságot adományozott

2010: Európai Madármegfigyelő Napok alkalmából rendezett, DE Botanikus Kertben megtartott bemutató madárgyűrűzésen 195 fő vett részt, mely a legmagasabb vidéki létszámnak bizonyult egy adott helyszín esetében. További 3 helyszínen zajlott még a megyében hasonló EMN program összesen 380 fő részvételével.

2010. év végéig összesen 67 Madárbarát tábla került kiosztásra a megyénkben, zömében Madárbarát Kert tábláról van itt szó. A 67-ből 18 helyszín óvoda, 3 iskola, 1 panel, 3 munkahely és a többi pedig magánszemélyek Madárbarát Kertje.

2011: HBCS taglétszáma 285 fő

2011: Szerződéskötés a Magpraktikum Gyakorlatszervező Központtal, ettől az évtől kezdve 2-12 nyári gyakorlatos egyetemi hallgató fogadása.

2012: HBCS taglétszáma 298 fő

2012: Endes Mihály tagtársunknak az MME vezetősége Örökös tagságot adományozott

2012. június: MME Debreceni Területi Iroda - mely egyben természetvédelmi tanácsadó iroda is - megnyitója a Postakert u. 16/A. fszt. 2. alatt. Idei évtől újra van fizetett alkalmazottja a HBCS-nek, az irodavezető Koczka András.

2013: Juhász Lajos tagtársunk Chernel István emlékérmet kapott az MME Elnökségétől

2013: jubileumi 25 éves Calandrella XV. évfolyamának kiadása

2013: összesen a Debreceni Területi Iroda vezetője által szervezett és megvalósított programok száma több, mint 100 volt, melyek során több, mint 3900 résztvevővel kerültünk közvetlen kapcsolatba. A terepi programok száma ebben az időszakban: 35.

2013: kihelyezett Elnökségi Ülés megszervezése, majd lebonyolítása Debrecenben

2014: 40 éves az MME, HBCS mini konferencia: az elmúlt 40 év történéseinek bemutatása a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumban 

2014: Calandrella különszámának kiadása (XVII) „Kis lilik fajmegőrzési terv” címmel, mely kötetet a Hortobágyi NPI állította össze és finanszírozta

2014: az öt évente esedékes országos és 10 évente aktuális nemzetközi fehér gólya felmérést megyénkben Antal László szervezte meg, a teljes megyét lefedő felméréseknek köszönhetően országos első helyezést értünk el az online adatbázisba feltöltött költési eredmények számát tekintve (http://golya.mme.hu/)

2014: I. Hortobágy-halastavi madárgyűrűző tábor a HNPI és az MME DTI szervezésében

2015: a taglétszám 250-280 fő között ingadozik az utóbbi években, akik részére heti szinten lettek különböző programok szervezve Koczka András DTI irodavezető által

2015: III. Gólya roadshow megrendezésre került Debrecenben, korábbi években Egyeken és Debrecenben voltak hasonló programok.

Egyeki és debreceni gólyagyűrűző együttműködése.  Dr. Antal László és Németh Tamás.
Egyeki és debreceni gólyagyűrűző együttműködése. Dr. Antal László és Németh Tamás

2015: Madarász sulis foglalkozás a korábbi évekhez hasonlóan két helyszínen is zajlott megyénkben: Bocskaikert és Debrecen

2015-től elindult szalakóta LIFE+ projekt regionális koordinátora a Debreceni Területi Iroda

A Helyi Csoportban folyó gazdag és sokrétű természet- és környezetvédelmi tevékenységeket azoknak a rendszeres és önzetlen segítségével tudtuk megvalósítani, akik elkötelezettjei ennek a munkának. Köszönjük önkéntes támogatásukat! 

A helyi csoportunk munkájáról, előadásairól és minden egyéb aktuális eseményeinkről közösségi oldalunk folyamatos tájékoztatást nyújt: facebook.com/mmedebrecen