Két nap a sirályok között

A szerecsensirály az 1970-es évekig szinte kizárólag a Fekete-tenger északi partvidékének szigetein költött, innen indult kontinenshódító útjára, melynek keretében egyes párok már korábban is fel-feltűntek Európában. Magyarországon 1940-től költ rendszeresen a faj, napjainkban egy-egy jó évben akár 400 pár is fészkel az ország nagyobb tavainak szigetein.

A soponyai sirálytelep-sziget felé közeledő kenu (Fotó: Orbán Zoltán).


Európában 1990-ben indult egy színesgyűrűzési-program azzal a céllal, hogy többet tudjunk meg ennek a keleti betelepülőnek a kóborlási, telelési viselkedéséről. A színes jelölés keretében régiónként különböző színű, távcsővel messziről beazonosítható, leolvasható műanyag gyűrűket kapnak a madarak. Ezzel párhuzamosan Európa-szerte, különösen a telelőterületeken rengeteg madarász kezdte el keresni és figyeli a színes gyűrűs sirályokat, főleg a "szerecseneket".

Rétszilason az 1950-es, a közeli Soponyán pedig az 1990-es évek eleje óta gyűrűznek rendszeresen sirályokat is, eleinte és többnyire dankasirályokat, majd 1991 és 1995-től az itt is megtelepülő szerecsensirályokat. A hazai és nyugat-európai madarászok kitüntetett figyelmének köszönhető az alábbi térképeken bemutatott nagyszámú megfigyelés, ami a jelölt madarak számához képest kimagaslóan jó eredmény, különösen a szerecsensirályok esetében.

Szerecsensirály visszafogási térkép (Madárgyűrűzési Központ).
A Rétszilason (1.390 példány) és Soponyán (101 példány)
gyűrűzött szerecsensirályok visszafogási adatai 2010-ig
(475 példány, 3.120 eset) az MME központi irodájában
működő Madárgyűrűzési Központ adatai alapján.


Dankasirály visszafogási térkép (Madárgyűrűzési Központ).
A Rétszilason (20.918 példány) és Soponyán (1.025 példány)
gyűrűzött dankasirályok visszafogási adatai 2010-ig
(272 példány, 390 eset) az MME központi irodájában
működő Madárgyűrűzési Központ adatai alapján.


Ezeket a tudományos elemzéseket is lehetővé tevő adatokat sokkal többen ismerik a világon, mint azt a június-júliusban zajló fiókabefogó és -gyűrűző terepi munkát, ami lehetővé teszi a madarak védelmét alapvetően segítő kóborlási és telelési viselkedés, a fő útvonalak és telelőterületek megismerését. Beszámolónkkal ezt a hiányt szeretnénk pótolni, bemutatva a madárgyűrűzők és önkéntes segítőik izgalmas munkáját - melynek körülményei nem különböznek a természetfilm csatornákon látható expedíciós kutatóutakétól. 

Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
A rétszilasi sirálysziget nem nyújt túl romantikus látványt,
inkább egy romos ipari emlékműhöz hasonlít. A sirályok
azonban nem sokat adnak az esztétikára - annál
inkább a praktikumra - így örömmel lakják be
fészkeikkel a szárazulat minden talpalatnyi
helyét
.

Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
Indulás a telepre!

Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
A rétszilasi sirály sziget elég nagy ahhoz, hogy függönyhálókkal
öreg, túlélési gyakorlattal rendelkező madarakat is fogjunk,
melyektől a kisebb pusztulási arány miatt több
visszafogási adatra számíthatunk.


Szerecsensirály kézben (Fotó: Orbán Zoltán).
Hálóval befogott öreg szerecsensirály elengedés előtt
(a lábán már ott a piros színes gyűrű)
.

Dankasirály kézben (Fotó: Orbán Zoltán).
Öreg (csokoládébarna fejű) dankasirály a gyűrűzésre várva.

Szerecsensirály kézben (Fotó: Orbán Zoltán).
Akcióban a gyűrűző csapat.

Szerecsensirály kézben (Fotó: Orbán Zoltán).
A felszerelés: acél (balra és középen) és színes
műanyag gyűrűk (jobbra).


Szerecsensirály kézben (Fotó: Orbán Zoltán).
A magyar szerecsensirályok "HK.." kódú színes gyűrűt kapnak, ...

Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
... míg a dankasirályokra ...

Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
 ... "HW.." kódolású kerül.

Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
Az ilyen fiatal fiókák még csak hagyományos gyűrűt kapnak,
mert csüdjük nem elég hosszú a nagyobb műanyag
eszköz hordozására.


Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
A jelölt madarak minden adata azonnal bekerül a
terepi gyűrűző naplóba.


Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
Ha egy madár kézbe kerül, az alkalmat a lehető legtöbb
információ begyűjtésére ki kell használni. A mostani
akcióban
egy kutatási programhoz csatlakozva
torok- és ...


Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
... kloáka nyálkahártya kenetet vettünk ...

Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
... az állomány madárinfluenza-érintettségének
megállapíthatósága érdekében.

Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
Eközben a sirály szülők a fejünk felett ...

Dankasirály repül (Fotó: Orbán Zoltán).
... keringve (dankasirály) ...

Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
... vagy a vízen pihenve várták, hogy végezzünk.

Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
Amint csónakba ültünk és eltávolodtunk a teleptől,
a madarak rögtön visszatértek a fiókákhoz. 


Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
Számunkra viszont ekkor kezdődtek az izgalmak, mivel
a csónakmotorból "természetesen" kifogyott a benzin,
így két kolléga úszva vontatta ki a társaságot a
partra.


A rétszilasi akciót követően a 25 kilométerre lévő Soponyára látogattunk, hogy másnapra felmérjük az itteni sirálykolóniák állapotát, a fiókák gyűrűzhetőségét.

Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
A felderítéshez egy könnyű kenut vittünk magunkkal ...

Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
... ennek a sokat látott, 500.000 km-t futott Suzukinak
a tetőcsomagtartóján.


Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
Az eredmények ígéretesek voltak: a három telep szigetén
számos sirályfészket találtunk.


Ezzel azonban még nem volt vége a napnak, mert - immáron visszatérve Rétszilasra - éjszakai madárfogással is próbálkoztunk az egyik tavon. A kenus-reflektoros módszer alkalmazására azoknál a vízimadaraknál (récék, ludak, vöcskök, kárókatonák) van szükség, melyek felnőtt egyedeit a hagyományos hálós, varsás módszerekkel nem lehet befogni. Papírforma szerint tőkés récékre "mentünk", de ahogy az lenni szokott, az élet átírta a forgatókönyvet, ...    

Éjszakai nyári lúd gyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
... és a récék helyett két jóval nagyobb ...

Éjszakai nyári lúd gyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
... nyári ludat sikerült befogni és meggyűrűzni.Az első terepi nap videó összefoglalója.


Rövid éjszakai pihenőt követően a csapat a tegnap felderített soponyai tóra települt át vasárnap reggel, ahol az előző napinál nagyobb feladat várt ránk, hiszen háromszor kellett megismételni a szigetek körbevételét, a fiókák befogását, jelölését, majd közös szabadon engedését.

Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
Csónakokba szállás előtt mindenki részletes eligazítást kapott
a feladatáról, hiszen az akár több száz fióka gyors és
biztonságos befogásához majd gyűrűzéséhez
menetrendszerű pontosságra
van szükség.


Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
Eközben a sirályok tovább folytatták megszokott életüket, ...


Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
... a szülők csak akkor rebbentek fel, amikor
már egészen megközelítettük a soron
lévő szigetet, de ...


Repülő dankasirály (Fotó: Orbán Zoltán).
... ekkor sem mentek messze, a fejünk felet körözve ...

Vízre szálló dankasirály (Fotó: Orbán Zoltán).
... vagy a vízre szállva figyelték, hogy mit
csinálunk (dankasirályok).


Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
Mivel a sirályfiókák a tojásból kikelve rögtön tudnak úszni,
és veszély esetén a vízbe menekülnek, a szigetet gyalogosan,
a vízben gázolva közelítették meg a madarászok.

Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
... eközben Szinai Péter, a programvezető gyűrűző árgus
szemekkel figyelte, hogy mindenki, ...

Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
... így Karcza Zsolt, a Madárgyűrűzési Központ vezetője
is biztonságban célba jut-e a mély vízben
és iszapban. 


Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
A fiókákat a halászoktól kölcsönvett (Köszönjük nekik!)
nagy csónakba ...


Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
... gyűjtöttük.

Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
Mivel ezek a madarak (dankasirályok) még soha nem
találkoztak emberrel, a kezdeti izgatottság után
gyorsan megnyugodtak és kíváncsian
nézelődtek, ...


Küszvágó csér fióka (Fotó: Orbán Zoltán).
... ez a küszvágó csér fióka az egyik madarász
levetett cipőjéből.


Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).

Az acél-, majd a színes gyűrű felhelyezése, a kenetvétel,
az adatrögzítés, a csónakot a vízben körbenálló kollégák
között futószalagszerű ...


Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
... munkaszervezésben zajlott.

Sirálygyűrűzés (Fotó: Oláh István).
A felszerelés kevésbé vízálló az embereknél, ezért a riport
készítője a csónak elejének száraz biztonságából
követhette és rögzíthette az eseményeket
(Fotó: Oláh István - a videón az ő
telefonja ázott be).


Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
A már meggyűrűzött fiókákat a zöld kenuba
gyűjtöttük, ...


Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
... ahonnan egyszerre ...


Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
... tudtuk visszaengedni őket a szárazföldre, ...

Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
... ahol szétszóródva hívták az etetni érkező szülőket,
akik a sok száz, számunkra teljesen egyforma
egyed között is felismerik a sajátjaikat.


Sirálygyűrűzés (Fotó: Orbán Zoltán).
A nap külön ajándéka volt, hogy a vízről kifelé
menet a villanymotorból nem fogyott ki az
elektromos "üzemanyag".Videó a soponyai sirálytelepek gyűrűzéséről.


A sirályos csapat tagjai: Angyal Virág, Bene Erika, Bodor Ádám, Bősze Gergő, Búza Gabriella, Ferenczi Márta, Gergelics Gergő, Hajdu Kata, Halász László, Horváth Balázs, Horváth Edit, Horváth Gábor, ifj. Gábor Gyula, Jakus László, Jancsó Katalin, Karcza Zsolt, Konkoly Attila, Korompay Viktor, Kovács Gyula, Kovács Károly, Kraft Gyula, Lugosi Ramóna, Molnár István Lotár, Oláh István, Orbán Zoltán, Pánczél Mátyás, Szegedi Viktória, Szinai Péter, Tarján Barna, Tasnádi Éva, Tóth Krisztina, Verseczki Nikoletta, Villányi Péter. Köszönet a munkáért!


Amennyiben önt is érdekli a madárgyűrűzés, látogasson el valamelyik táborunkba, ahol nap mint nap izgalmas terepi élményekben lehet része!


Kapcsolódó oldalak


Köszönjük, hogy egy százalék felajánlásával az MME madárvédelmi munkáját támogatta!


Orbán Zoltán

Kapcsolódó hírek

A sérült madár (Fotó: Görögh Zoltán).

2018.05.07-én Görbeháza határában terepi ellenőrzés során a szalakótavédelmi LIFE+ projektünk területi koordinátora egy törött szárnyú szalakótát talált. Mivel a madár röpképtelen állapotban volt, befogta, majd 09-én reggel a Hortobágyi Madárkórházba szállította.

Május 11-én zajlott a 2018-as Madarak és Fák Napja Országos Verseny döntője, melyen a területi fordulóról továbbjutó legjobb csapatok mérték össze tudásukat. A döntőre Kecskeméten, a Természet Házában került sor.

Alkalmilag nappal is meg-megszólaló füttyögésük alapján akár meg is pillanthatjuk az ágak között rejtőzködő füleskuvikot (Fotó: Orbán Zoltán)

A sorozat zárásaként most a kevésbé közismert, de a lakott területeken is egyre gyakoribb, terjedőben lévő füleskuvik fészkelő állományának felmérésében tudnak segíteni az emberek. Ez azért fontos, mert gyakorisága ellenére nagyon pontatlan becsléseink vannak ennek az apró bagolyfajnak az országos állományáról.