Szentai-erdő

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Szentai-erdő
Terület kódja
HUDD20063
Kiterjedés (ha)
19 527.57ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Aldrovanda Aldrovanda vesiculosa 0 - 100000 egyed A
Lápi szíveslevelű-hídőr Caldesia parnassifolia 0 - 10 egyed A
Sűrű csetkáka Eleocharis carniolica - D
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - D
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Kerekvállú állasbogár Rhysodes sulcatus - B
Mocsári teknős Emys orbicularis - C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 5858,27 30
3130 törpekákás iszapnövényzet 0,2 0,001
6260 pannon homoki gyepek 0,04 0,0002
6410 kékperjés láprétek 195,28 1
7140 tőzegmohás lápok és forráslápok 0,98 0,005
2340 ezüstperjés homoki gyepek 195,28 1
3160 láptavak és hínárnövényzetük 976,38 5
91F0 keményfás ligeterdők 7029,93 36
91L0 illír gyertyános-tölgyesek 1952,76 10
91M0 pannon cseres-tölgyesek 1952,76 10

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2020) Natura 2000 adatbázis: Szentai-erdő. http://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20063 Letöltés dátuma: 2020-05-29
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.