Fertő tó

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Fertő tó
Terület kódja
HUFH20002
Kiterjedés (ha)
11 298.94ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 10000 - 11000 egyed C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Magyar tarsza Isophya costata - C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis 100 - 100 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 101 - 500 egyed C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous 51 - 100 egyed C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 101 - 500 egyed C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Balin Aspius aspius - D
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Garda Pelecus cultratus 1000 - 1100 egyed C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Vöröshasú unka Bombina bombina 10000 - 11000 egyed C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 10000 - 11000 egyed C
Északi pocok Microtus oeconomus mehelyi 500 - 5000 egyed B
Ürge Spermophilus citellus 501 - 1000 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 1078 9,5
3160 láptavak és hínárnövényzetük 911 8,05
6190 pannon sziklagyepek 0,03 0,01
6250 pannon löszsztyeppek 0,17 0,17
6440 ártéri mocsárrétek 252,77 2,2
7210 télisásosok 276 2,4
1530 pannon szikesek 217,38 1,9
6410 kékperjés láprétek 95,5 0,8
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 122,23 1,08
91H0 pannon molyhos tölgyesek 13,63 0,12
91M0 pannon cseres-tölgyesek 3,67 0,03

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: Fertő tó. http://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hufh20002 Letöltés dátuma: 2019-11-17
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.