Felső-kiskunsági szikes tavak és Miklapuszta

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Felső-kiskunsági szikes tavak és Miklapuszta
Terület kódja
HUKN20009
Kiterjedés (ha)
19 679.72ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Veszélyeztető tényezők 

  • Pásztorkodás felhagyása, legeltetés hiánya
  • Egyéves vagy évelő lágyszárú növénytermesztés
  • Idegenhonos inváziós fajok jelenléte
  • Emberi hatásra változó vízáramlási viszonyok
  • Hordalékkotrás
  • Sótartalom emberi hatásra történő megváltoztatása miatt bekövetkező vízminőség változás
  • Abiotikus viszonyokban a klímaváltozás hatására bekövetkező változások,
  • Vadak károkozása (túltartott vadállomány)

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 1500000 - 1500000 egyed C
Pusztai gyalogcincér Dorcadion fulvum cervae - A
Balin Aspius aspius - D
Vágó csík Cobitis elongatoides - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 500 - 1000 egyed C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Közönséges vidra Lutra lutra 8 - 15 egyed C
Molnárgörény Mustela eversmannii - C
Ürge Spermophilus citellus 200 - 400 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 10 0,05
6250 pannon löszsztyeppek 197 1
1530 pannon szikesek 16334 83

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: Felső-kiskunsági szikes tavak és Miklapuszta. http://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukn20009 Letöltés dátuma: 2019-11-12
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.