Felhívás - Erdei iskola/óvoda programban való részvétel támogatására

A Környezet - és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), mint konzorciumi partnerek a Svájci - Magyar Együttműködési Program SH/4/10 azonosító számú „Égigérő tanterem” című projekt keretében teszik közzé ezt a felhívást, mely támogatási lehetőséget biztosít óvodás gyermekek, alapfokú (1-8. évfolyamos) és középfokú (5-8. évfolyamos) iskoláskorú gyermekek erdei iskola/óvoda programon való részvételéhez minősített szolgáltatóknál.

Kirándulás (Fotó: Orbán Zoltán)

Támogatás célja:

Lehetőséget teremteni a gyermekek számára, hogy

- a nevelési, tanulási folyamat részeként közvetlen tapasztalással szerezhessenek élményeket a magyarországi természeti környezet, élő- és élettelen, épített értékeiről;
- az életkori sajátosságaik figyelembevételével ismerkedhessenek a NATURA 2000 program keretében az adott élőlények élettereikkel;
- olyan tevékenységeknek lehessenek cselekvő részesei, melyek élményhatásuk folytán segítik az összefüggések megláttatását, az ökológiai gondolkodás megalapozását;
- közös tevékenységekkel, elsősorban környezeti és érzékenyítő játékokkal gyakorolhassák a közösség és a természeti környezet által elvárt viselkedésformákat.


Támogathatók köre óvodák:

Magyarország területén működő olyan köznevelési intézmény (óvoda, önállóan működő székhely, tagóvoda vagy intézményegység), ahonnan legalább egy fő óvodapedagógus rendelkezik a Svájci - Magyar Együttműködési Program által támogatott ”Rajtunk is múlik” című akkreditált továbbképzés, illetve a Natura 2000 műhelymunkán való részvételt igazoló tanúsítvánnyal, oklevéllel vagy a köznevelési intézmény az erdei óvoda programját, illetve annak szolgáltatásait  olyan minősített erdei óvoda szolgáltatónál valósítja meg, ahonnan egy fő elvégezte a Svájci - Magyar Együttműködési Program által támogatott ”Rajtunk is múlik” című akkreditált továbbképzést, illetve részt vett a Natura 2000 műhelymunkán, melyet tanúsítvánnyal illetve oklevéllel igazol.

A támogatási kérelmet kizárólagosan csak az óvoda képviseletére jogosult személy nyújthatja be, az erdei óvoda szolgáltató igazolásával (lásd 2. számú melléklet)!

Támogathatók köre iskolák:

Minden olyan általános iskola (1-8. évfolyamos), valamint középiskola (5-8. évfolyamos) osztályai, mely Magyarország területén működik, az alábbiak szerint támogatható:
- egy fő pedagógusa rendelkezik azzal a tanúsítvánnyal, amely igazolja a Svájci - Magyar Együttműködési Program által támogatott „Természetismereti terepi vezető” című akkreditált továbbképzés sikeres elvégzését, illetve a Natura 2000 műhelymunkán való részvételt igazoló oklevéllel, ebben az esetben a KOKOSZ honlapján közzétett minősített szolgáltatók közül bárkit választhat.
- Azok az oktatási intézmények, akik nem vettek részt a fent említett képzésen csak olyan minősített erdei iskola szolgáltatót választhatnak, ahonnan legalább egy fő elvégezte a Svájci - Magyar Együttműködési Program által támogatott „Természetismereti terepi vezető” című akkreditált továbbképzést, illetve részt vett a Natura 2000 műhelymunkán, melyeket tanúsítvánnyal illetve oklevéllel igazol.

A támogatási kérelmet kizárólagosan csak az iskola képviseletére jogosult személy nyújthat be, az erdei iskola szolgáltató igazolásával!(lásd 2. számú melléklet)

Támogatás óvodák:

Támogatást a 2015. április 08. és 2015. június 10. közötti időszakra tervezett erdei óvoda program megvalósításához lehet igényelni. A rendelkezésre álló keretösszeg 24.432.690,- Ft. Gyermekenként az összköltség 90 % - a, maximum 10. 800,- Ft vissza nem térítendő, utófinanszírozású támogatás igényelhető. A támogatás biztosítja a nevelési időszakban óvodás gyermekek számára egymást követő min. háromnapos* minősített erdei óvodai programban való részvétel költségeinek (étkezés, szállás, utazási költség, szakmai program) gyermekenkénti 90%-os legfeljebb 10.800 Ft-os hozzájárulását. A támogatás másra, például  eszközbeszerzésre, személyi- és bérjellegű költségekre nem használható fel!

Egy köznevelési intézmény csak egy támogatási kérelmet nyújthat be ugyanarra a támogatási időszakra. (A támogatási kérelem benyújtható egy nevelési intézményen belül működő több csoportra is, ugyanarra a támogatási időszakra.)
 

Támogatás iskolák:

Támogatást a 2015. április 08. és 2015. május 29 közötti időszakra (kivéve a munkaszüneti napokat)  tervezett erdei iskola program megvalósításához lehet igényelni. A rendelkezésre álló keretösszeg: 62. 444. 252 ,-Ft. A támogatás biztosítja a szorgalmi időszakban 1-4. évfolyamos tanulók számára egymást követő minimum 2 éjszaka 3 nap, vagy egymást követő 4 éjszaka 5 nap, 5-8. évfolyamos tanulók számára egymást követő minimum 4 éjszaka 5 nap időtartamban az erdei iskolai programban való részvétel költségeinek (étkezés, szállás, szakmai program, utazás) gyermekenkénti 90%-os, de a 3 napos program esetén legfeljebb 10.800,-Ft, az 5 napos program esetén legfeljebb 18.000,- Ft-os hozzájárulását. A támogatás a felsoroltakon kívül másra nem használható fel (például  eszközbeszerzésre, személyi és bérjellegű költségek stb.)! Felhívjuk figyelmét, hogy az 5-8. évfolyam esetében csak 5 napos erdei iskola program támogatására lehet támogatási kérelmet benyújtani.

Az oktatási intézmény ugyanarra a támogatási időszakra egy osztályra/csoportra vonatkozóan csak 1 db támogatási kérelmet nyújthat be.


Részletes kiírás és mllékletek:
Óvodai felhívás:  http://www.kokosz.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1051

Iskolai felhívás: http://www.kokosz.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1050


További információk óvodák:

A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatosan felmerült kérdésekkel Surányiné Palkó Eleonórához, az erdei óvoda munkacsoport vezetőjéhez lehet fordulni munkanapokon keddtől-csütörtökig, 16,30-18,00 óráig az alábbi elérhetőségeken:

Telefonszám: +36-20/248-8699
E-mail cím: palko.nora04@gmail.com és svajcipalyazat@gmail.com


További információk iskolák:

A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatosan felmerült kérdésekkel Molnár Zoltánhoz, az erdei iskola munkacsoport vezetőjéhez lehet fordulni munkanapokon, hétfőtől-csütörtökig, 14.00-17.00 óráig az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: mzmadar6@gmail.com és svajcipalyazat@gmail.com
Tel. szám: 20/226-2828

 

Kapcsolódó hírek

Madármegfigyelés (fotó: Orbán Zoltán)

A hagyományosan október első hétvégéjére meghirdetett nemzetközi programon 2022-ben 32 BirdLife-partner ország madártani szervezete, köztük hazánk képviselője, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) vett részt.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Lepkevédelmi Szakosztálya közönségszavazást hirdet 2023 Év lepkéje kapcsán. A 2023-ban először induló program keretében három jelöltre lehet szavazni. Egy nappali lepkére, a fecskefarkú pillangóra, egy éjszakai lepkére, a nagy éjjeli pávaszemre, valamint egy nappal aktív “molylepkére”, a fehérgyűrűs csüngőlepkére).  A...

A most megjelent „A világ madarainak helyzete” (State of the World’s Birds 2022) című jelentés az eddigi legaggasztóbb képet festi a madarak, és ezzel együtt a Földi élet jövőjét illetően. Az adatok szerint a madárfajok közel felének az állománya hanyatlik, számos populáció egyedszáma kritikusan alacsony. Jelenleg minden nyolcadik madárfaj a kihalás szélére sodródott.1