Felhívás - Erdei iskola/óvoda programban való részvétel támogatására

A Környezet - és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), mint konzorciumi partnerek a Svájci - Magyar Együttműködési Program SH/4/10 azonosító számú „Égigérő tanterem” című projekt keretében teszik közzé ezt a felhívást, mely támogatási lehetőséget biztosít óvodás gyermekek, alapfokú (1-8. évfolyamos) és középfokú (5-8. évfolyamos) iskoláskorú gyermekek erdei iskola/óvoda programon való részvételéhez minősített szolgáltatóknál.

Kirándulás (Fotó: Orbán Zoltán)

Támogatás célja:

Lehetőséget teremteni a gyermekek számára, hogy

- a nevelési, tanulási folyamat részeként közvetlen tapasztalással szerezhessenek élményeket a magyarországi természeti környezet, élő- és élettelen, épített értékeiről;
- az életkori sajátosságaik figyelembevételével ismerkedhessenek a NATURA 2000 program keretében az adott élőlények élettereikkel;
- olyan tevékenységeknek lehessenek cselekvő részesei, melyek élményhatásuk folytán segítik az összefüggések megláttatását, az ökológiai gondolkodás megalapozását;
- közös tevékenységekkel, elsősorban környezeti és érzékenyítő játékokkal gyakorolhassák a közösség és a természeti környezet által elvárt viselkedésformákat.


Támogathatók köre óvodák:

Magyarország területén működő olyan köznevelési intézmény (óvoda, önállóan működő székhely, tagóvoda vagy intézményegység), ahonnan legalább egy fő óvodapedagógus rendelkezik a Svájci - Magyar Együttműködési Program által támogatott ”Rajtunk is múlik” című akkreditált továbbképzés, illetve a Natura 2000 műhelymunkán való részvételt igazoló tanúsítvánnyal, oklevéllel vagy a köznevelési intézmény az erdei óvoda programját, illetve annak szolgáltatásait  olyan minősített erdei óvoda szolgáltatónál valósítja meg, ahonnan egy fő elvégezte a Svájci - Magyar Együttműködési Program által támogatott ”Rajtunk is múlik” című akkreditált továbbképzést, illetve részt vett a Natura 2000 műhelymunkán, melyet tanúsítvánnyal illetve oklevéllel igazol.

A támogatási kérelmet kizárólagosan csak az óvoda képviseletére jogosult személy nyújthatja be, az erdei óvoda szolgáltató igazolásával (lásd 2. számú melléklet)!

Támogathatók köre iskolák:

Minden olyan általános iskola (1-8. évfolyamos), valamint középiskola (5-8. évfolyamos) osztályai, mely Magyarország területén működik, az alábbiak szerint támogatható:
- egy fő pedagógusa rendelkezik azzal a tanúsítvánnyal, amely igazolja a Svájci - Magyar Együttműködési Program által támogatott „Természetismereti terepi vezető” című akkreditált továbbképzés sikeres elvégzését, illetve a Natura 2000 műhelymunkán való részvételt igazoló oklevéllel, ebben az esetben a KOKOSZ honlapján közzétett minősített szolgáltatók közül bárkit választhat.
- Azok az oktatási intézmények, akik nem vettek részt a fent említett képzésen csak olyan minősített erdei iskola szolgáltatót választhatnak, ahonnan legalább egy fő elvégezte a Svájci - Magyar Együttműködési Program által támogatott „Természetismereti terepi vezető” című akkreditált továbbképzést, illetve részt vett a Natura 2000 műhelymunkán, melyeket tanúsítvánnyal illetve oklevéllel igazol.

A támogatási kérelmet kizárólagosan csak az iskola képviseletére jogosult személy nyújthat be, az erdei iskola szolgáltató igazolásával!(lásd 2. számú melléklet)

Támogatás óvodák:

Támogatást a 2015. április 08. és 2015. június 10. közötti időszakra tervezett erdei óvoda program megvalósításához lehet igényelni. A rendelkezésre álló keretösszeg 24.432.690,- Ft. Gyermekenként az összköltség 90 % - a, maximum 10. 800,- Ft vissza nem térítendő, utófinanszírozású támogatás igényelhető. A támogatás biztosítja a nevelési időszakban óvodás gyermekek számára egymást követő min. háromnapos* minősített erdei óvodai programban való részvétel költségeinek (étkezés, szállás, utazási költség, szakmai program) gyermekenkénti 90%-os legfeljebb 10.800 Ft-os hozzájárulását. A támogatás másra, például  eszközbeszerzésre, személyi- és bérjellegű költségekre nem használható fel!

Egy köznevelési intézmény csak egy támogatási kérelmet nyújthat be ugyanarra a támogatási időszakra. (A támogatási kérelem benyújtható egy nevelési intézményen belül működő több csoportra is, ugyanarra a támogatási időszakra.)
 

Támogatás iskolák:

Támogatást a 2015. április 08. és 2015. május 29 közötti időszakra (kivéve a munkaszüneti napokat)  tervezett erdei iskola program megvalósításához lehet igényelni. A rendelkezésre álló keretösszeg: 62. 444. 252 ,-Ft. A támogatás biztosítja a szorgalmi időszakban 1-4. évfolyamos tanulók számára egymást követő minimum 2 éjszaka 3 nap, vagy egymást követő 4 éjszaka 5 nap, 5-8. évfolyamos tanulók számára egymást követő minimum 4 éjszaka 5 nap időtartamban az erdei iskolai programban való részvétel költségeinek (étkezés, szállás, szakmai program, utazás) gyermekenkénti 90%-os, de a 3 napos program esetén legfeljebb 10.800,-Ft, az 5 napos program esetén legfeljebb 18.000,- Ft-os hozzájárulását. A támogatás a felsoroltakon kívül másra nem használható fel (például  eszközbeszerzésre, személyi és bérjellegű költségek stb.)! Felhívjuk figyelmét, hogy az 5-8. évfolyam esetében csak 5 napos erdei iskola program támogatására lehet támogatási kérelmet benyújtani.

Az oktatási intézmény ugyanarra a támogatási időszakra egy osztályra/csoportra vonatkozóan csak 1 db támogatási kérelmet nyújthat be.


Részletes kiírás és mllékletek:
Óvodai felhívás:  http://www.kokosz.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1051

Iskolai felhívás: http://www.kokosz.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1050


További információk óvodák:

A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatosan felmerült kérdésekkel Surányiné Palkó Eleonórához, az erdei óvoda munkacsoport vezetőjéhez lehet fordulni munkanapokon keddtől-csütörtökig, 16,30-18,00 óráig az alábbi elérhetőségeken:

Telefonszám: +36-20/248-8699
E-mail cím: palko.nora04@gmail.com és svajcipalyazat@gmail.com


További információk iskolák:

A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatosan felmerült kérdésekkel Molnár Zoltánhoz, az erdei iskola munkacsoport vezetőjéhez lehet fordulni munkanapokon, hétfőtől-csütörtökig, 14.00-17.00 óráig az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: mzmadar6@gmail.com és svajcipalyazat@gmail.com
Tel. szám: 20/226-2828

 

Kapcsolódó hírek

Schmidt Egon a Kossuth-díjjal (fotó: Haraszthy László)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 91 éves korában, ma hajnalban elhunyt Schmidt Egon, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Tiszteletbeli elnöke, Kossuth-díjas író, aki egész életét a madaraknak, a madárvédelemnek és az ismeretterjesztésnek szentelte. Életével mindannyiunk számára példát mutatott természetszeretetből, emberségből, személyiségével természetvédők...

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) „Év madara” rajzpályázatot hirdet óvodás, alsó tagozatos, felső tagozatos, középiskolás és felnőtt kategóriákban!

Fotó: Simay Gábor

A VVM felmérések első eseménye most januárban lesz, az év első hóközepi felmérésével, mely egybe esik az európai télközepi számlálással. Az idei első hóközepi számlálást január 13. és 16. között kell elvégezni.