Hernád-völgy és Sajóládi-erdő

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Hernád-völgy és Sajóládi-erdő
Terület kódja
HUAN20004
Kiterjedés (ha)
5 038.17ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 753 - 753 egyed B
Zempléni futrinka Carabus zawadszkii - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - C
Sávos bödöncsiga Theodoxus transversalis - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Balin Aspius aspius - C
Petényi márna Barbus petenyi - C
Vágó csík Cobitis elongatoides - C
Ingola Eudontomyzon spp. - D
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus - C
Homoki küllő Romanogobio kesslerii - C
Törpecsík Sabanejewia aurata - C
Német bucó Zingel streber - C
Magyar bucó Zingel zingel - D
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - C
Tavi denevér Myotis dasycneme - D
Közönséges denevér Myotis myotis - C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum - D
Csíkos szöcskeegér Sicista subtilis - B


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 1007,63 20
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 151,15 3
6440 ártéri mocsárrétek 201,53 4
6510 üde magas füvű kaszálórétek 755,73 15
91F0 keményfás ligeterdők 302,29 6
6430 üde-nedves magaskórósok 50,38 1
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 100,76 2

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Hernád-völgy és Sajóládi-erdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huan20004 Letöltés dátuma: 2021-02-28
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.