Szuha-völgy

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Szuha-völgy
Terület kódja
HUAN20005
Kiterjedés (ha)
1 039.08ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - D
Balin Aspius aspius - D
Petényi márna Barbus petenyi - C
Vágó csík Cobitis elongatoides - C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus - D
Homoki küllő Romanogobio kesslerii - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Eurázsiai hód Castor fiber - D
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 350 - 400 egyed C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 2000 - 2000 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis 100 - 100 egyed C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 50 - 100 egyed C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 200 - 250 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 91,8
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 145,7
6440 ártéri mocsárrétek 79,7
6510 üde magas füvű kaszálórétek 80,4
7140 tőzegmohás lápok és forráslápok 2,5
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0,02
6410 kékperjés láprétek 10,39
6410 kékperjés láprétek 5
6430 üde-nedves magaskórósok 187
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 66,2
91M0 pannon cseres-tölgyesek 8,1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Szuha-völgy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huan20005 Letöltés dátuma: 2021-09-17
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.