Sajó-völgy

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Sajó-völgy
Terület kódja
HUAN20006
Kiterjedés (ha)
2 074.77ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Balin Aspius aspius - D
Petényi márna Barbus petenyi - C
Vágó csík Cobitis elongatoides - C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus - C
Homoki küllő Romanogobio kesslerii - C
Törpecsík Sabanejewia aurata - C
Német bucó Zingel streber - C
Magyar bucó Zingel zingel - D
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - D
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 200 - 200 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis 200 - 200 egyed C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 200 - 250 egyed C
Ürge Spermophilus citellus - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 165,98 8
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 124,49 6
6510 üde magas füvű kaszálórétek 518,69 25
3160 láptavak és hínárnövényzetük 0,5
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 103,74 5
6430 üde-nedves magaskórósok 20,75 1
6440 ártéri mocsárrétek 207,48 10

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Sajó-völgy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huan20006 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.