Miklósfai Mórichelyi-halastavak

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Miklósfai Mórichelyi-halastavak
Terület kódja
HUBF10001
Kiterjedés (ha)
649.33ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Általános leírás, jellemzés 

A mesterségesen kialakított halastavak kiváló élőhelyet jelentenek a vízimadarak számára mind a költési, mind a vonulási időszakban. A területen költ a fokozottan védett cigányréce is. A szikes mocsár- és lápréteken számos védett növényfaj (pl. orchideák) is található. A terület közel kétharmada vizes élőhely. A madarakat a területen vadászattal vagy más tevékenységgel zavarni tilos.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok: bakcsó, barna rétihéja, cigányréce, fehér gólya, fekete gólya, fülemülesitke, jégmadár, rétisas, törpegém, kis vöcsök, tőkés réce.

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 különleges madárvédelmi terület természetvédelmi célkitűzése az azon előforduló, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű madárfajok költő-, vonuló és telelő állományainak, egyedszámának, populációi életképességének megőrzése, a fajok ökológiai szükségleteinek megfelelő és életfeltételeiket biztosító élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének biztosítása, fenntartása, helyreállítása.

Specifikus célkitűzések: A Natura 2000 különleges madárvédelmi terület kiemelkedő élőhelyi változatosságának, mozaikosságának biztosítása az optimális vízkormányzás és a terület természetvédelmi státuszával harmonizáló halgazdálkodás útján. A terület vízellátásának és természeteshez közeli vízjárásának biztosítása a fészkelő vízimadárfajok és az azok táplálékbázisát alkotó vízi szervezetek ökológiai igényeinek megfelelően. A megmaradt vizes élőhelyek természetesnek megfelelő vízellátását biztosítani kell, különös tekintettel a terület ÉK-i részén lévő lápréten.A nádas foltok és a szegélynövényzet időbeni és térbeni változatosságának biztosítása a megfelelő időben történő vízkormányzás és kaszálás segítségével. A nyílt vízfelület, a hínárnövényzet és a változatos összetételű mocsári növényzet arányának területrészek szerinti fenntartása, optimalizálása, helyreállítása. Az inváziós növényfajok, így az idegenhonos aranyvessző fajok (Solidago spp.), a japánkeserűfű fajok (Reynoutria spp.) és az akác (Robinia pseudo-acacia) visszaszorítása.A fészkelési időszakban bekövetkező szélsőséges vízszintváltozások kivédése a töltéslábakon fészkelő fajok érdekében.Természetvédelmi céloknak megfelelő erdőgazdálkodás kialakítása. Az abiotikus katasztrófák (pl: tűzkár) elhárítása.

Veszélyeztető tényezők 

  • aktív halászat
  • idegenhonos invazív fajok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon - D
Jégmadár Alcedo atthis 5 - 10 pár C
Tőkés réce Anas platyrhynchos 1000 - 1000 egyed C
Cigányréce Aythya nyroca 20 - 30 pár B
Fehér gólya Ciconia ciconia 1 - 1 pár D
Fekete gólya Ciconia nigra 20 - 30 egyed C
Fekete gólya Ciconia nigra 0 - 2 pár C
Barna rétihéja Circus aeruginosus 50 - 50 egyed C
Barna rétihéja Circus aeruginosus 2 - 4 pár C
Rétisas Haliaeetus albicilla 10 - 15 egyed C
Rétisas Haliaeetus albicilla 2 - 2 pár C
Törpegém Ixobrychus minutus 5 - 10 pár C
Bakcsó Nycticorax nycticorax 50 - 80 egyed C
Bakcsó Nycticorax nycticorax 0 - 10 pár C
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 15 - 20 egyed C
Kis vöcsök Tachybaptus ruficollis 20 - 30 pár C


Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Miklósfai Mórichelyi-halastavak. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf10001 Letöltés dátuma: 2023-06-09
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.