Keleti-Bakony

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Keleti-Bakony
Terület kódja
HUBF20001
Kiterjedés (ha)
22 650.16ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Szent István-szegfű Dianthus plumarius regis-stephani 2000000 - 2000000 egyed A
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 5000 - 5000 egyed C
Fénylő zsoltina Klasea lycopifolia 12000 - 12000 egyed A
Sziklai illatosmoha Mannia triandra 50 - 100 colonies A
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 50000 - 50000 egyed C
Magyar gurgolya Seseli leucospermum 30000000 - 30000000 egyed A
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 1000 - 1000 egyed C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia 100000 - 100000 egyed A
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria - C
Magyar tarsza Isophya costata 1000 - 1000 egyed C
Fstös ősziaraszoló Lignyoptera fumidaria 10000 - 10000 egyed A
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - B
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 300 - 300 egyed C
Gyászcincér Morimus funereus 300000 - 300000 egyed C
Csüngő araszoló Phyllometra culminaria 10000 - 10000 egyed B
Havasi cincér Rosalia alpina 200000 - 200000 egyed B
Eurázsiai rétisáska Stenobothrus eurasius 10000 - 10000 egyed B
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Sárgahasú unka Bombina variegata - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Közönséges vidra Lutra lutra 10 - 10 egyed C
Molnárgörény Mustela eversmannii 50 - 50 egyed C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 1200 - 1200 egyed B
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 500 - 500 egyed B
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 100 - 100 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis 500 - 500 egyed C
Ürge Spermophilus citellus 5000 - 5000 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 226,5 1
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 226,5 1
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 226,5 1
6190 pannon sziklagyepek 2500 1
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 226,5 1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 7248,05 32
6410 kékperjés láprétek 226,5 1
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 226,5 1
8160 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 226,5 1
8310 nem látogatható barlangok 1
3260 gyors áramlású vízfolyások hínárnövényzete 226,5 1
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 226,5 1
9130 szubmontán és montán bükkösök 1812,01 8
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 226,5 1
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 226,5 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 906,01 4
91H0 pannon molyhos tölgyesek 3397,52 15
91M0 pannon cseres-tölgyesek 4077,03 18

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Keleti-Bakony. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20001 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.