Papod és Miklád

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Papod és Miklád
Terület kódja
HUBF20002
Kiterjedés (ha)
7 734.76ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Szent István-szegfű Dianthus plumarius regis-stephani 10000 - 10000 egyed C
Fénylő zsoltina Klasea lycopifolia 3000 - 3000 egyed B
Sziklai illatosmoha Mannia triandra - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 1000 - 1000 egyed C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 1000 - 1000 egyed C
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia - C
Díszes tarkalepke Euphydryas maturna - C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria - C
Fstös ősziaraszoló Lignyoptera fumidaria 1000 - 1000 egyed B
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Gyászcincér Morimus funereus - C
Havasi cincér Rosalia alpina 5000 - 5000 egyed C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 200 - 200 egyed C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 500 - 500 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis 500 - 500 egyed C
Ürge Spermophilus citellus 1000 - 1000 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 77,35 1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 1160,21 15
6410 kékperjés láprétek 77,35 1
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 77,35 1
8160 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 77,35 1
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 77,35 1
6190 pannon sziklagyepek 600 1
9130 szubmontán és montán bükkösök 928,17 12
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 77,35 1
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 77,35 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 541,43 7
91H0 pannon molyhos tölgyesek 1160,21 15
91M0 pannon cseres-tölgyesek 1933,69 25

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Papod és Miklád. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20002 Letöltés dátuma: 2023-06-09
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.