Kab-hegy

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Kab-hegy
Terület kódja
HUBF20003
Kiterjedés (ha)
8 075.84ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Szent István-szegfű Dianthus plumarius regis-stephani 100 - 500 egyed D
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 500 - 1000 egyed D
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 100 - 100 egyed D
Magyar gurgolya Seseli leucospermum 30000 - 30000 egyed C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 10000 - 10000 egyed C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 50000 - 50000 egyed C
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia - C
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria - C
Fstös ősziaraszoló Lignyoptera fumidaria 1000 - 1000 egyed B
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous 1000 - 1000 egyed C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Gyászcincér Morimus funereus - C
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Sárgahasú unka Bombina variegata - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 150 - 150 egyed C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 300 - 300 egyed C
Ürge Spermophilus citellus 9000 - 9000 egyed B


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 80,76 1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 646,07 8
6410 kékperjés láprétek 80,76 1
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 80,76 1
7140 tőzegmohás lápok és forráslápok 4,04 0,05
6190 pannon sziklagyepek 80,76 1
9130 szubmontán és montán bükkösök 1615,17 20
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 80,76 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 1211,38 15
91H0 pannon molyhos tölgyesek 403,79 5
91M0 pannon cseres-tölgyesek 2826,54 35

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Kab-hegy. http://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20003 Letöltés dátuma: 2021-02-25
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.