Agár-tető

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Agár-tető
Terület kódja
HUBF20004
Kiterjedés (ha)
5 135.55ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Szent István-szegfű Dianthus plumarius regis-stephani 5 - 7000 egyed C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 1000 - 1000 egyed C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 5000 - 5000 egyed C
Magyar gurgolya Seseli leucospermum 100000 - 140000 egyed C
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia - C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria - D
Gyászcincér Morimus funereus - C
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Sárgahasú unka Bombina variegata - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 100 - 100 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 51,36 1
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 51,36 1
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 51,36 1
6190 pannon sziklagyepek 154,07 3
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 873,04 17
6410 kékperjés láprétek 51,36 1
9130 szubmontán és montán bükkösök 667,62 13
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 51,36 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 1027,11 20
91H0 pannon molyhos tölgyesek 256,78 5
91M0 pannon cseres-tölgyesek 924,4 18

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Agár-tető. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20004 Letöltés dátuma: 2021-12-05
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.