Tihanyi-félsziget

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Tihanyi-félsziget
Terület kódja
HUBF20006
Kiterjedés (ha)
773.72ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 100 - 100 egyed D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 500 - 500 egyed C
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia 500 - 500 egyed C
Magyar tarsza Isophya costata 1000 - 1000 egyed C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis 1000 - 1000 egyed C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 5000 - 5000 egyed C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - D
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Közönséges vidra Lutra lutra 6 - 6 egyed D
Közönséges denevér Myotis myotis 100 - 100 egyed D
Ürge Spermophilus citellus 300 - 300 egyed D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6110 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 7,74 1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 38,69 5
6190 pannon sziklagyepek 7,74 1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 38,69 5
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 15,47 2
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 23,21 3
6410 kékperjés láprétek 7,74 1
91H0 pannon molyhos tölgyesek 232,12 30
91M0 pannon cseres-tölgyesek 7,74 1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Tihanyi-félsziget. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20006 Letöltés dátuma: 2021-09-25
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.