Devecseri Széki-erdő

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Devecseri Széki-erdő
Terület kódja
HUBF20009
Kiterjedés (ha)
1 593.85ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia - C
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Közönséges vidra Lutra lutra - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 31,88 2
6410 kékperjés láprétek 47,82 3
6510 üde magas füvű kaszálórétek 47,82 3
7220 mésztufás vagy mészkiválásos források 15,94 1
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 15,94 1
91F0 keményfás ligeterdők 47,82 3
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 796,93 50
91M0 pannon cseres-tölgyesek 478,16 30

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Devecseri Széki-erdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20009 Letöltés dátuma: 2022-01-20
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.