Pécselyi medence

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Pécselyi medence
Terület kódja
HUBF20014
Kiterjedés (ha)
866.53ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 1000000 - 1000000 egyed A
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - B
Díszes tarkalepke Euphydryas maturna - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - D
Gyászcincér Morimus funereus - C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 100 - 100 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis 100 - 100 egyed D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 17,33 2
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 17,33 2
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 17,33 2
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 8,67 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 17,33 2
91H0 pannon molyhos tölgyesek 173,31 20
91M0 pannon cseres-tölgyesek 259,96 30

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Pécselyi medence. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20014 Letöltés dátuma: 2023-03-20
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.