Marcal-medence

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Marcal-medence
Terület kódja
HUBF20015
Kiterjedés (ha)
4 886.79ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria 200 - 2000 egyed C
Magyar tarsza Isophya costata - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Közönséges vidra Lutra lutra 10 - 10 egyed D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 11,66 2
6440 ártéri mocsárrétek 693 2
6510 üde magas füvű kaszálórétek 72,5 30
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 1 1
6410 kékperjés láprétek 11,4 10
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0,53 3

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Marcal-medence. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20015 Letöltés dátuma: 2023-03-20
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.