Tapolcai-medence

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Tapolcai-medence
Terület kódja
HUBF20028
Kiterjedés (ha)
2 301.12ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári kardvirág Gladiolus palustris 500 - 1000 egyed C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - C
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia - D
Piros kígyószisz Euphydryas maturna 500 - 500 egyed C
Magyar tarsza Isophya costata - B
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Vágó csík Cobitis elongatoides - C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus - D
Lápi póc Umbra krameri - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis 500 - 500 egyed C
Közönséges vidra Lutra lutra 20 - 20 egyed C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 100 - 100 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis 100 - 100 egyed D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 46,02 2
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 46,02 2
6410 kékperjés láprétek 345,17 15
6440 ártéri mocsárrétek 575,28 25
6510 üde magas füvű kaszálórétek 690,34 30
7210 télisásosok 23,01 1
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 46,02 2

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2020) Natura 2000 adatbázis: Tapolcai-medence. http://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20028 Letöltés dátuma: 2020-11-27
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.