Balatonfüredi-erdő

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Balatonfüredi-erdő
Terület kódja
HUBF20034
Kiterjedés (ha)
3 489.62ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 1000 - 1000 egyed C
Magyar gurgolya Seseli leucospermum 500 - 500 egyed D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 1000 - 1000 egyed C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia - D
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria 1000 - 1000 egyed C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 500 - 500 egyed C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 100 - 100 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis 100 - 100 egyed D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 174,48 5
8160 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 34,9 1
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 34,9 1
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 34,9 1
6190 pannon sziklagyepek 34,9 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 69,79 2
91H0 pannon molyhos tölgyesek 1570,33 45
91M0 pannon cseres-tölgyesek 1395,85 40

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Balatonfüredi-erdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20034 Letöltés dátuma: 2022-07-02
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.