Keszthelyi-hegység

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Keszthelyi-hegység
Terület kódja
HUBF20035
Kiterjedés (ha)
14 898.12ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Lumnitzer-szegfű Dianthus lumnitzeri 10000 - 10000 egyed A
Szent István-szegfű Dianthus plumarius regis-stephani 10000 - 10000 egyed C
Adriai sallangvirág Himantoglossum adriaticum 250 - 250 egyed A
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 2000 - 2000 egyed B
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 1500 - 1500 egyed C
Magyar gurgolya Seseli leucospermum 100000 - 100000 egyed C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 1000 - 1000 egyed C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 1000 - 1000 egyed C
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia - B
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria 10000 - 10000 egyed C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 250000 - 250000 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Gyászcincér Morimus funereus 100000 - 100000 egyed B
Remetebogár Osmoderma eremita 1000 - 1000 egyed B
Kerekvállú állasbogár Rhysodes sulcatus - C
Havasi cincér Rosalia alpina 50000 - 50000 egyed C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior 2000 - 2000 egyed B
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana 2000 - 2000 egyed B
Vöröshasú unka Bombina bombina 1000 - 1000 egyed C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 1000 - 1000 egyed C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 100 - 100 egyed C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 600 - 600 egyed B
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 50 - 50 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis 500 - 500 egyed C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 100 - 100 egyed D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6110 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 14,9 0,1
6410 kékperjés láprétek 59,59 0,4
6430 üde-nedves magaskórósok 14,9 0,1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 744,91 5
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 744,91 5
8150 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 14,9 0,1
8220 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 7,45 0,05
9130 szubmontán és montán bükkösök 2085,74 14
6190 pannon sziklagyepek 74,49 0,5
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 744,91 5
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 74,49 0,5
8160 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 14,9 0,1
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 14,9 0,1
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 148,98 1
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 44,69 0,3

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Keszthelyi-hegység. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20035 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.