Alsó-Zala-völgy

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Alsó-Zala-völgy
Terület kódja
HUBF20037
Kiterjedés (ha)
6 551.86ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 10 - 10 egyed D
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous 5000 - 5000 egyed C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 5000 - 5000 egyed C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Balin Aspius aspius - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Vöröshasú unka Bombina bombina 25000 - 25000 egyed C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 3000 - 3000 egyed C
Közönséges vidra Lutra lutra 20 - 20 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis 1000 - 1000 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 294 11,2
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 6,55 0,1
3160 láptavak és hínárnövényzetük 1,31 0,02
3260 gyors áramlású vízfolyások hínárnövényzete 65,52 1
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 5 4
6410 kékperjés láprétek 13,1 0,2
6430 üde-nedves magaskórósok 72,07 1,1
6440 ártéri mocsárrétek 124,49 1,9
6510 üde magas füvű kaszálórétek 1533,14 23,4
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 203 6
91F0 keményfás ligeterdők 85,17 1,3
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 5,24 0,08

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Alsó-Zala-völgy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20037 Letöltés dátuma: 2021-12-05
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.