Nyugat-Göcsej

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Nyugat-Göcsej
Terület kódja
HUBF20039
Kiterjedés (ha)
4 524.60ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Vöröshasú unka Bombina bombina 1000 - 1000 egyed D
Sárgahasú unka Bombina variegata 300 - 300 egyed D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 1000 - 1000 egyed C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 200 - 200 egyed C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 300 - 300 egyed C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - D
Közönséges denevér Myotis myotis 300 - 300 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 180,98 4
6410 kékperjés láprétek 45,25 1
6430 üde-nedves magaskórósok 9,05 0,2
6440 ártéri mocsárrétek 135,74 3
6510 üde magas füvű kaszálórétek 226,23 5
9130 szubmontán és montán bükkösök 90,49 2
91K0 illír bükkösök 452,46 10
91L0 illír gyertyános-tölgyesek 1809,84 40

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Nyugat-Göcsej. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20039 Letöltés dátuma: 2021-05-06
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.