Vétyempuszta

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Vétyempuszta
Terület kódja
HUBF20040
Kiterjedés (ha)
4 141.09ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 50000 - 50000 egyed C
Gyászcincér Morimus funereus - C
Kerekvállú állasbogár Rhysodes sulcatus - C
Vöröshasú unka Bombina bombina 1000 - 1000 egyed C
Mocsári teknős Emys orbicularis 5 - 10 egyed C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 200 - 200 egyed C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 300 - 300 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis 300 - 300 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 124,23 3
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 20,71 0,5
6430 üde-nedves magaskórósok 0,41 0,01
6440 ártéri mocsárrétek 8,28 0,2
6510 üde magas füvű kaszálórétek 41,41 1
91K0 illír bükkösök 1780,67 43
91L0 illír gyertyános-tölgyesek 1780,67 43

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Vétyempuszta. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20040 Letöltés dátuma: 2022-09-29
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.