Mura mente

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Mura mente
Terület kódja
HUBF20043
Kiterjedés (ha)
2 145.40ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 1000 - 1000 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - B
Balin Aspius aspius - D
Vágó csík Cobitis elongatoides - C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - C
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus - B
Homoki küllő Romanogobio kesslerii - C
Felpillantó küllő Romanogobio uranoscopus - B
Leánykoncér Rutilus pigus - C
Leánykoncér Rutilus pigus - C
Törpecsík Sabanejewia aurata - C
Lápi póc Umbra krameri - C
Német bucó Zingel streber - C
Magyar bucó Zingel zingel - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 100 - 100 egyed D
Mocsári teknős Emys orbicularis 200 - 200 egyed C
Eurázsiai hód Castor fiber 30 - 40 egyed C
Közönséges vidra Lutra lutra 20 - 20 egyed C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 500 - 500 egyed B


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 64 33
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 107,27 5
6440 ártéri mocsárrétek 128,72 6
6510 üde magas füvű kaszálórétek 386,17 18
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 32 15
91F0 keményfás ligeterdők 128,72 6
3130 törpekákás iszapnövényzet 0,21 0,01
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 57,93 2,7
6430 üde-nedves magaskórósok 25,74 1,2
91L0 illír gyertyános-tölgyesek 128,72 6

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Mura mente. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20043 Letöltés dátuma: 2023-03-20
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.