Szévíz - Principális-csatorna

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Szévíz - Principális-csatorna
Terület kódja
HUBF20045
Kiterjedés (ha)
8 019.37ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 2000 - 2000 egyed C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - D
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Réti csík Misgurnus fossilis 150000 - 250000 egyed C
Vöröshasú unka Bombina bombina 5000 - 5000 egyed C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 3000 - 3000 egyed C
Mocsári teknős Emys orbicularis 500 - 500 egyed C
Közönséges vidra Lutra lutra 6 - 6 egyed D
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 100 - 100 egyed C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 100 - 100 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis 100 - 100 egyed D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 703
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 1,5
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 2,3
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 120
6410 kékperjés láprétek 111,6
6430 üde-nedves magaskórósok 16,04 0,2
6440 ártéri mocsárrétek 380
6510 üde magas füvű kaszálórétek 1205

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Szévíz - Principális-csatorna. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20045 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.