Felső-Zala-völgy

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Felső-Zala-völgy
Terület kódja
HUBF20047
Kiterjedés (ha)
1 109.89ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Vágó csík Cobitis elongatoides - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Vöröshasú unka Bombina bombina 1000 - 1000 egyed C
Sárgahasú unka Bombina variegata - D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 500 - 500 egyed C
Közönséges vidra Lutra lutra 5 - 5 egyed D
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 100 - 100 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis 300 - 300 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 116,3
6410 kékperjés láprétek 1,11 0,1
6430 üde-nedves magaskórósok 13,6
6440 ártéri mocsárrétek 38,3
6510 üde magas füvű kaszálórétek 570,7
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 19,98 1,8

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Felső-Zala-völgy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20047 Letöltés dátuma: 2021-09-17
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.