Kebele

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Kebele
Terület kódja
HUBF20048
Kiterjedés (ha)
1 925.29ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 2 - 5 egyed C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Vágó csík Cobitis elongatoides - D
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Vöröshasú unka Bombina bombina 1000 - 1000 egyed D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 200 - 200 egyed C
Mocsári teknős Emys orbicularis 20 - 30 egyed C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Eurázsiai hód Castor fiber 2 - 5 egyed C
Közönséges vidra Lutra lutra 2 - 2 egyed D
Közönséges denevér Myotis myotis 100 - 100 egyed D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 149,5
6440 ártéri mocsárrétek 539,08 28
6510 üde magas füvű kaszálórétek 76,6
91F0 keményfás ligeterdők 152,6
6410 kékperjés láprétek 11,96
6430 üde-nedves magaskórósok 0,96 0,05

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Kebele. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20048 Letöltés dátuma: 2021-09-17
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.