Csörnyeberek (Zalakomár)

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Csörnyeberek (Zalakomár)
Terület kódja
HUBF20050
Kiterjedés (ha)
2 133.54ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 2000 - 2000 egyed C
Kerekvállú állasbogár Rhysodes sulcatus - C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Vöröshasú unka Bombina bombina 20000 - 20000 egyed C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 1000 - 1000 egyed C
Mocsári teknős Emys orbicularis 50 - 50 egyed D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 20 - 20 egyed D
Közönséges vidra Lutra lutra 4 - 4 egyed D
Közönséges denevér Myotis myotis 100 - 100 egyed D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 1216,12 57
91F0 keményfás ligeterdők 597,39 28
6430 üde-nedves magaskórósok 10,67 0,5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Csörnyeberek (Zalakomár). https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20050 Letöltés dátuma: 2021-09-16
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.