Északi-Bakony

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Északi-Bakony
Terület kódja
HUBF30001
Kiterjedés (ha)
25 779.40ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési és Madárvédelmi Terület

Veszélyeztető tényezők 

  • Erdőgazdálkodás
  • Vadászat
  • Klímaváltozás

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Magyar gurgolya Seseli leucospermum 500 - 500 egyed D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 1000 - 1000 egyed C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 5000 - 5000 egyed C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia - C
Piros kígyószisz Euphydryas maturna 200 - 200 egyed C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Gyászcincér Morimus funereus - C
Kerekvállú állasbogár Rhysodes sulcatus - B
Havasi cincér Rosalia alpina - B
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior 500 - 500 egyed C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana 500 - 500 egyed C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Sárgahasú unka Bombina variegata - C
Jégmadár Alcedo atthis 1 - 3 pár D
Parlagi pityer Anthus campestris 10 - 30 pár C
Lappantyú Caprimulgus europaeus 20 - 50 pár C
Fekete gólya Ciconia nigra 2 - 5 pár C
Kígyászölyv Circaetus gallicus 0 - 2 pár C
Kék galamb Columba oenas - C
Fehérhátú fakopáncs Dendrocopos leucotos 20 - 50 pár B
Közép fakopáncs Dendrocopos medius 100 - 200 pár B
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 10 - 30 pár C
Fekete harkály Dryocopus martius 20 - 50 pár C
Kerecsensólyom Falco cherrug 0 - 1 pár D
Örvös légykapó Ficedula albicollis 2000 - 3000 pár B
Kis légykapó Ficedula parva 10 - 20 pár B
Rétisas Haliaeetus albicilla 0 - 1 pár D
Tövisszúró gébics Lanius collurio 500 - 1000 pár C
Erdei pacsirta Lullula arborea 10 - 30 pár B
Hegyi billegető Motacilla cinerea 10 - 20 pár C
Darázsölyv Pernis apivorus 10 - 20 pár B
Hamvas küllő Picus canus 10 - 30 pár C
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 100 - 200 pár C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 1000 - 1000 egyed B
Közönséges vidra Lutra lutra 10 - 10 egyed C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 1000 - 1000 egyed B
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 750 - 750 egyed B
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 10 - 10 egyed D
Közönséges denevér Myotis myotis 200 - 200 egyed C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 10 - 10 egyed D
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 100 - 100 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 257,79 1
6190 pannon sziklagyepek 257,79 1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 257,79 1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 257,79 1
7220 mésztufás vagy mészkiválásos források 257,79 1
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 257,79 1
9130 szubmontán és montán bükkösök 10311,76 40
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 257,79 1
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 515,59 2
8310 nem látogatható barlangok 0,1
8160 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 1
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 1
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 257,79 1
6430 üde-nedves magaskórósok 257,79 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 5155,88 20
91H0 pannon molyhos tölgyesek 257,79 1
91M0 pannon cseres-tölgyesek 3866,91 15

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Északi-Bakony. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf30001 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.