Kis-Balaton

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Kis-Balaton
Terület kódja
HUBF30003
Kiterjedés (ha)
13 344.20ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési és Madárvédelmi Terület

Veszélyeztető tényezők 

  • idegenhonos invazív fajok
  • égetés
  • aszály, kevés csapadék

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 5000 - 5000 egyed C
Apró fillércsiga Anisus vorticulus - B
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria - C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - A
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 2000 - 2000 egyed D
Kerekvállú állasbogár Rhysodes sulcatus - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Balin Aspius aspius - C
Vágó csík Cobitis elongatoides - D
Réti csík Misgurnus fossilis - B
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Lápi póc Umbra krameri - B
Vöröshasú unka Bombina bombina 30000 - 30000 egyed B
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 10000 - 10000 egyed C
Mocsári teknős Emys orbicularis 1000 - 1000 egyed B
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon 50 - 50 pár B
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon - B
Jégmadár Alcedo atthis 20 - 50 pár B
Jégmadár Alcedo atthis - B
Kanalas réce Anas clypeata 3000 - 5000 egyed A
Csörgő réce Anas crecca 1000 - 1500 egyed B
Tőkés réce Anas platyrhynchos 4000 - 4000 egyed B
Böjti réce Anas querquedula 500 - 700 egyed A
Kendermagos réce Anas strepera 50 - 100 egyed C
Nagy lilik Anser albifrons 10000 - 15000 egyed B
Nyári lúd Anser anser 10000 - 15000 egyed A
Nyári lúd Anser anser 150 - 200 pár A
Kis lilik Anser erythropus 1 - 3 egyed C
Vetési lúd Anser fabalis 5000 - 10000 egyed A
Vörös gém Ardea purpurea 10 - 40 pár B
Vörös gém Ardea purpurea - B
Üstökösgém Ardeola ralloides - B
Üstökösgém Ardeola ralloides 10 - 20 pár B
Barátréce Aythya ferina 2000 - 2000 egyed A
Kontyos réce Aythya fuligula 500 - 1000 egyed A
Cigányréce Aythya nyroca 40 - 50 pár B
Bölömbika Botaurus stellaris - B
Bölömbika Botaurus stellaris 20 - 40 pár B
Vörösnyakú lúd Branta ruficollis 0 - 3 egyed C
Kerceréce Bucephala clangula 500 - 700 egyed B
fattyúszerkő Chlidonias hybrida - B
fattyúszerkő Chlidonias hybrida - B
Kormos szerkő Chlidonias niger - D
Kormos szerkő Chlidonias niger 0 - 3 pár D
Fekete gólya Ciconia nigra 0 - 1 pár D
Fekete gólya Ciconia nigra - D
Barna rétihéja Circus aeruginosus 30 - 50 pár C
Barna rétihéja Circus aeruginosus - C
Hamvas rétihéja Circus pygargus - C
Hamvas rétihéja Circus pygargus 1 - 3 pár C
Haris Crex crex 5 - 15 pár C
Haris Crex crex - C
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 20 - 25 pár C
Nagy kócsag Egretta alba 250 - 350 pár B
Nagy kócsag Egretta alba - B
Kis kócsag Egretta garzetta - B
Kis kócsag Egretta garzetta 5 - 40 pár B
Vándorsólyom Falco peregrinus 3 - 5 egyed C
Rétisas Haliaeetus albicilla 20 - 25 egyed B
Rétisas Haliaeetus albicilla - B
Rétisas Haliaeetus albicilla 4 - 4 pár B
Gólyatöcs Himantopus himantopus 3 - 5 pár C
Törpegém Ixobrychus minutus - B
Törpegém Ixobrychus minutus 40 - 100 pár B
Szerecsensirály Larus melanocephalus - D
Szerecsensirály Larus melanocephalus 0 - 5 pár D
Kékbegy Luscinia svecica 10 - 20 pár C
Kékbegy Luscinia svecica - C
Kis bukó Mergellus albellus 50 - 100 egyed B
Kis bukó Mergellus albellus - B
Bakcsó Nycticorax nycticorax - B
Bakcsó Nycticorax nycticorax 100 - 150 pár B
Halászsas Pandion haliaetus 3 - 5 egyed C
Barkós cinege Panurus biarmicus 50 - 100 pár C
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 1000 - 1200 egyed A
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 150 - 200 pár A
Hamvas küllő Picus canus 20 - 40 pár C
Kanalasgém Platalea leucorodia 10 - 15 egyed C
Batla Plegadis falcinellus 5 - 10 egyed B
Kis vízicsibe Porzana parva - B
Kis vízicsibe Porzana parva 50 - 100 pár B
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 100 - 200 pár A
Pettyes vízicsibe Porzana porzana - A
Guvat Rallus aquaticus 80 - 100 pár C
Függőcinege Remiz pendulinus 50 - 100 pár C
Küszvágó csér Sterna hirundo 20 - 100 pár A
Küszvágó csér Sterna hirundo - A
Kis vöcsök Tachybaptus ruficollis 100 - 150 egyed C
Közönséges vidra Lutra lutra 35 - 40 egyed B
Északi pocok Microtus oeconomus mehelyi 500 - 500 egyed A
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 10 - 10 egyed D
Tavi denevér Myotis dasycneme 10 - 10 egyed D
Közönséges denevér Myotis myotis 100 - 100 egyed C
Ürge Spermophilus citellus 250 - 250 egyed D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 266,88 2
6260 pannon homoki gyepek 266,88 2
6410 kékperjés láprétek 133,44 1
6440 ártéri mocsárrétek 400,33 3
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 1067,54 8
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 934,09 7
91F0 keményfás ligeterdők 53,38 0,4

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Kis-Balaton. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf30003 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.