Bükk-fennsík és a Lök-völgy

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Bükk-fennsík és a Lök-völgy
Terület kódja
HUBN20001
Kiterjedés (ha)
14 382.60ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Zöld koboldmoha Buxbaumia viridis 3 - 3 egyed A
Boldogasszony papucsa Cypripedium calceolus 180 - 180 egyed A
Zöld seprőmoha Dicranum viride 30 - 30 egyed A
piros kígyószisz Echium maculatum 205 - 205 egyed C
Magyarföldi husáng Ferula sadleriana 410 - 410 egyed B
Sziklai illatosmoha Mannia triandra 100 - 250 colonies A
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 20400 - 20400 egyed C
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 29000 - 29000 egyed C
Tornai patakcsiga Bythinella pannonica - A
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 1000 - 1000 egyed C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum 10 - 100 egyed D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 10 - 100 egyed D
Gebhardt-vakfutrinka Duvalius gebhardti 10000 - 10000 egyed A
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria 100000 - 100000 egyed C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 2000 - 2000 egyed C
Gyászcincér Morimus funereus - D
Remetebogár Osmoderma eremita - D
Kerekvállú állasbogár Rhysodes sulcatus - D
Havasi cincér Rosalia alpina - B
Eurázsiai rétisáska Stenobothrus eurasius 1000 - 1000 egyed C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior 500000 - 500000 egyed C
Petényi márna Barbus petenyi 500 - 500 egyed C
Vágó csík Cobitis elongatoides - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Vöröshasú unka Bombina bombina 200 - 2000 egyed D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 1000 - 2000 egyed B
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 200 - 1000 egyed B
Szürke farkas Canis lupus 2 - 4 egyed A
Közönséges hiúz Lynx lynx 2 - 4 egyed A
Hosszúszárnyú denevér Miniopterus schreibersii 3000 - 3000 egyed A
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 200 - 500 egyed B
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 1000 - 3000 egyed B
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 1000 - 5000 egyed B
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 1000 - 2000 egyed C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 300 - 300 egyed B
Tavi denevér Myotis dasycneme 300 - 300 egyed C
Tavi denevér Myotis dasycneme 1000 - 2000 egyed B
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 50 - 100 egyed B
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 1000 - 3000 egyed A
Közönséges denevér Myotis myotis 500 - 2000 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis 1000 - 5000 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis 1000 - 2000 egyed A
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale 1000 - 2000 egyed A
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale 1000 - 3000 egyed A
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 800 - 800 egyed B
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 500 - 1000 egyed B
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 200 - 200 egyed B
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 1000 - 1500 egyed B
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 500 - 500 egyed B


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 2,35 0,2
6110 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0,01 0,0001
6190 pannon sziklagyepek 22,41 1
6230 szőrfűgyepek 0,63 0,1
6430 üde-nedves magaskórósok 16,7 0,1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 653,58
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 5 5
7220 mésztufás vagy mészkiválásos források 1,44 0,01
8160 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 71,91 0,5
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 14,38 0,1
8310 nem látogatható barlangok 0,1
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 48,79 0,3
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 66,16
6440 ártéri mocsárrétek 0,51
8150 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 8,83
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0,14 0,01
9110 mészkerülő bükkösök 99,26 0,7
9130 szubmontán és montán bükkösök 8605,79 60
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 175,03 1,2
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 426,9 3
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 1157,52 8,1
91H0 pannon molyhos tölgyesek 148,62 1
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 1,09
91M0 pannon cseres-tölgyesek 1251,2 8,7

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Bükk-fennsík és a Lök-völgy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20001 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.