Hór-völgy, Déli-Bükk

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Hór-völgy, Déli-Bükk
Terület kódja
HUBN20002
Kiterjedés (ha)
5 520.15ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Boldogasszony papucsa Cypripedium calceolus 165 - 165 egyed A
Zöld seprőmoha Dicranum viride 19 - 19 egyed B
piros kígyószisz Echium maculatum 200 - 200 egyed C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 5000 - 5000 egyed C
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 16500 - 16500 egyed C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 10000 - 10000 egyed C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 100000 - 100000 egyed B
Anker-araszoló Erannis ankeraria 1000 - 1000 egyed C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Piros kígyószisz Euphydryas maturna 500 - 500 egyed C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria 10000 - 10000 egyed C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis 20 - 200 egyed D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 10000 - 10000 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 100 egyed D
Álolaszsáska Paracaloptenus caloptenoides 1000 - 1000 egyed C
Havasi cincér Rosalia alpina - B
Vöröshasú unka Bombina bombina 50 - 500 egyed D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 200 - 300 egyed B
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 200 - 500 egyed A
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 200 - 500 egyed A
Közönséges hiúz Lynx lynx 0 - 2 egyed D
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 100 - 300 egyed B
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 200 - 500 egyed B
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 50 - 50 egyed C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 50 - 100 egyed C
Tavi denevér Myotis dasycneme 50 - 100 egyed C
Tavi denevér Myotis dasycneme 50 - 50 egyed C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 200 - 500 egyed B
Közönséges denevér Myotis myotis 50 - 100 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis 50 - 50 egyed C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 20 - 20 egyed C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 50 - 100 egyed C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 100 - 200 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 2,97 0,05
6190 pannon sziklagyepek 5,34 0,1
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 7,52 0,1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 113,06 2
6430 üde-nedves magaskórósok 8,03 1
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 5,52 0,1
6230 szőrfűgyepek 0,48
6440 ártéri mocsárrétek 0,71
8150 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 1,73
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 10,77 0,2
6110 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0,01 0,0001
6510 üde magas füvű kaszálórétek 126,54
8310 nem látogatható barlangok 0,1
9110 mészkerülő bükkösök 2,59 0,04
9130 szubmontán és montán bükkösök 1291,84 23,4
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 2,89 0,05
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 89,52 1,6
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 1082,53 19,6
91H0 pannon molyhos tölgyesek 446,85 8,1
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 4,4
91M0 pannon cseres-tölgyesek 1779,29 32,2

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Hór-völgy, Déli-Bükk. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20002 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.