Szarvaskő

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Szarvaskő
Terület kódja
HUBN20004
Kiterjedés (ha)
631.82ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 1200 - 1200 egyed C
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 1500 - 1500 egyed C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 500 - 500 egyed C
Piros kígyószisz Euphydryas maturna 10 - 100 egyed D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 1000 - 1000 egyed C
Gyászcincér Morimus funereus - D
Havasi cincér Rosalia alpina - D
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Közönséges denevér Myotis myotis 1 - 5 egyed C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 5 - 5 egyed C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 5 - 40 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
8220 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0,63 0,1
6110 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0,01 0,001
6190 pannon sziklagyepek 5,25 1
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 7,81 1,3
6510 üde magas füvű kaszálórétek 0,76
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0,1 0,01
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 11,08 1,9
9130 szubmontán és montán bükkösök 2,89 0,5
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 1,55 0,3
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 115,12 20
91H0 pannon molyhos tölgyesek 42,97 7,2
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 2,13
91M0 pannon cseres-tölgyesek 391,55 66

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Szarvaskő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20004 Letöltés dátuma: 2021-09-17
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.