Miskolctapolcai Tatár-árok - Vörös-bérc

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Miskolctapolcai Tatár-árok - Vörös-bérc
Terület kódja
HUBN20006
Kiterjedés (ha)
537.46ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Boldogasszony papucsa Cypripedium calceolus 380 - 380 egyed A
piros kígyószisz Echium maculatum 1000 - 1000 egyed B
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 4300 - 4300 egyed D
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 625 - 625 egyed D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 500 - 500 egyed D
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 3000 - 3000 egyed C
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 10 - 10 egyed C
Hosszúszárnyú denevér Miniopterus schreibersii 2000 - 2000 egyed B
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 10 - 10 egyed B
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 100 - 500 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis 10 - 10 egyed C
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale 200 - 500 egyed B
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 60 - 60 egyed C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 20 - 20 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6190 pannon sziklagyepek 1,77 0,3
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 25,05 4,7
6510 üde magas füvű kaszálórétek 29,71
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 0,46 0,1
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0,54 0,1
8310 nem látogatható barlangok 0,1
9110 mészkerülő bükkösök 1,75 0,3
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 3,6 0,7
6440 ártéri mocsárrétek 0,09
9130 szubmontán és montán bükkösök 47,57 8,8
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 1,21 0,2
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 8,04 1,5
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 193,84 36,1
91H0 pannon molyhos tölgyesek 94,04 17,5
91M0 pannon cseres-tölgyesek 97,52 18,1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Miskolctapolcai Tatár-árok - Vörös-bérc. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20006 Letöltés dátuma: 2023-03-20
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.