Vár-hegy - Nagy-Eged

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Vár-hegy - Nagy-Eged
Terület kódja
HUBN20008
Kiterjedés (ha)
2 036.55ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Boldogasszony papucsa Cypripedium calceolus 360 - 360 egyed A
piros kígyószisz Echium maculatum 3500 - 3500 egyed B
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 2000 - 20000 egyed C
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 25000 - 25000 egyed C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 500 - 500 egyed C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 1000 - 10000 egyed B
Anker-araszoló Erannis ankeraria - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax 500 - 500 egyed B
Piros kígyószisz Euphydryas maturna 100 - 100 egyed D
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria 1000 - 1000 egyed C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 100 egyed D
Álolaszsáska Paracaloptenus caloptenoides - D
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Vöröshasú unka Bombina bombina 100 - 100 egyed D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 30 - 60 egyed C
Közönséges hiúz Lynx lynx 0 - 2 egyed D
Hosszúszárnyú denevér Miniopterus schreibersii 5 - 50 egyed C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 30 - 30 egyed C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 5 - 50 egyed C
Tavi denevér Myotis dasycneme 5 - 50 egyed C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 5 - 50 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis 40 - 40 egyed C
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale 5 - 10 egyed C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 5 - 10 egyed C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 5 - 10 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 82,31 3,6
6250 pannon löszsztyeppek 15,29 0,7
8310 nem látogatható barlangok
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 5,54 0,2
6190 pannon sziklagyepek 8,48 0,4
6510 üde magas füvű kaszálórétek 22,45
9110 mészkerülő bükkösök 1,46 0,1
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 33,99 2
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 32,39 1,6
6430 üde-nedves magaskórósok 0,7
6440 ártéri mocsárrétek 1,37
9130 szubmontán és montán bükkösök 112,87 5,6
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 27,63 1,4
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 9,71 0,5
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 308,29 15,3
91H0 pannon molyhos tölgyesek 151,33 7,5
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 32,13 1,6
91M0 pannon cseres-tölgyesek 1018,38 50,5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Vár-hegy - Nagy-Eged. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20008 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.