Tard környéki erdőssztyepp

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Tard környéki erdőssztyepp
Terület kódja
HUBN20009
Kiterjedés (ha)
461.84ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
piros kígyószisz Echium maculatum 100 - 100 egyed C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 50 - 50 egyed D
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 20000 - 25000 egyed C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum 100 - 100 egyed C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 1000 - 1000 egyed C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax 10 - 100 egyed D
Piros kígyószisz Euphydryas maturna 100 - 100 egyed D
Magyar tarsza Isophya costata 1 - 10 egyed C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 100 - 100 egyed D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 100 egyed D
Vöröshasú unka Bombina bombina 1000 - 10000 egyed C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 20 - 40 egyed C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 5 - 20 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis 50 - 50 egyed C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 5 - 10 egyed C
Ürge Spermophilus citellus 650 - 720 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6510 üde magas füvű kaszálórétek 26,22 15
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 3,26 2
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 1,05 1
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 14,41 1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 175,92 10
91H0 pannon molyhos tölgyesek 4,2
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 57,59 5
91M0 pannon cseres-tölgyesek 35,37 10

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Tard környéki erdőssztyepp. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20009 Letöltés dátuma: 2022-08-13
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.