Egerbakta - Bátor környéki erdők

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Egerbakta - Bátor környéki erdők
Terület kódja
HUBN20012
Kiterjedés (ha)
2 629.82ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 150 - 150 egyed D
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 300 - 300 egyed D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 10 - 10 egyed D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 1000 - 10000 egyed C
Piros kígyószisz Euphydryas maturna 100 - 100 egyed D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 300 - 300 egyed D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 50 - 50 egyed D
Tompa folyamkagyló Unio crassus - D
Vöröshasú unka Bombina bombina 200 - 200 egyed D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 78,89 3
7140 tőzegmohás lápok és forráslápok 0,11 0,004
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 105,19 4
6190 pannon sziklagyepek 13,15 0,5
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 184,09 7
6510 üde magas füvű kaszálórétek 78,89 3
8220 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 2,63 0,1
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 184,09 7
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 131,49 5
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 262,98 10
91H0 pannon molyhos tölgyesek 26,3 1
91M0 pannon cseres-tölgyesek 1840,87 70

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Egerbakta - Bátor környéki erdők. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20012 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.