Hevesaranyosi-fedémesi dombvidék

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Hevesaranyosi-fedémesi dombvidék
Terület kódja
HUBN20013
Kiterjedés (ha)
1 238.04ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Boldogasszony papucsa Cypripedium calceolus 5 - 10 egyed D
piros kígyószisz Echium maculatum 10 - 10 egyed D
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 100 - 100 egyed D
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 200 - 200 egyed D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 50 - 50 egyed D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 500 - 1000 egyed C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax 100 - 300 egyed C
Piros kígyószisz Euphydryas maturna 50 - 50 egyed D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 500 - 500 egyed D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 20 - 40 egyed D
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 100 - 100 egyed D
Közönséges denevér Myotis myotis 100 - 100 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 123,8 10
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 247,61 20
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 173,33 14
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 12,38 1
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 37,14 3
6440 ártéri mocsárrétek 12,38 1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 12,38 1
9130 szubmontán és montán bükkösök 61,9 5
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 111,42 9
91H0 pannon molyhos tölgyesek 24,76 2
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 1,24 0,1
91M0 pannon cseres-tölgyesek 247,61 20

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Hevesaranyosi-fedémesi dombvidék. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20013 Letöltés dátuma: 2021-10-22
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.