Gyepes-völgy

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Gyepes-völgy
Terület kódja
HUBN20014
Kiterjedés (ha)
3 012.77ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 500 - 800 egyed D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 1000 - 10000 egyed C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Piros kígyószisz Euphydryas maturna 100 - 100 egyed C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria 100 - 1000 egyed C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior 10000 - 10000 egyed C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana 10000 - 10000 egyed C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 5 - 5 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 90,38 3
6430 üde-nedves magaskórósok 30,13 1
9130 szubmontán és montán bükkösök 903,83 30
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 30,13 1
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 3,01 0,1
9110 mészkerülő bükkösök 30,13 1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 30,13 1
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 3,01 0,1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 602,55 20
91M0 pannon cseres-tölgyesek 1205,11 40

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Gyepes-völgy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20014 Letöltés dátuma: 2022-08-13
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.