Izra-völgy és az Arlói-tó

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Izra-völgy és az Arlói-tó
Terület kódja
HUBN20015
Kiterjedés (ha)
1 349.12ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Boldogasszony papucsa Cypripedium calceolus 45 - 45 egyed D
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 70 - 70 egyed D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 10 - 10 egyed D
Díszes légivadász Coenagrion ornatum 100 - 100 egyed C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 800 - 1500 egyed D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 1000 - 1000 egyed C
Piros kígyószisz Euphydryas maturna 100 - 100 egyed C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 100 - 100 egyed D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 100 egyed D
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - D
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 26,98 2
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 269,82 20
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 13,49 1
9130 szubmontán és montán bükkösök 120,07 8,9
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 13,49 1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 13,49 1
6430 üde-nedves magaskórósok 13,49 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 67,46 5
91H0 pannon molyhos tölgyesek 29,68 2,2
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 13,49 1
91M0 pannon cseres-tölgyesek 404,74 30

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Izra-völgy és az Arlói-tó. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20015 Letöltés dátuma: 2022-08-10
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.