Upponyi-szoros

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Upponyi-szoros
Terület kódja
HUBN20018
Kiterjedés (ha)
1 289.76ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
piros kígyószisz Echium maculatum 20 - 20 egyed D
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 500 - 500 egyed C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 50 - 50 egyed D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 1000 - 1000 egyed C
Díszes tarkalepke Euphydryas maturna 100 - 100 egyed C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria 100 - 1000 egyed C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 1000 - 1000 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 100 egyed D
Petényi márna Barbus petenyi 100 - 100 egyed D
Vágó csík Cobitis elongatoides 100 - 100 egyed D
Vöröshasú unka Bombina bombina 500 - 500 egyed D
Tavi denevér Myotis dasycneme 5 - 5 egyed D
Közönséges denevér Myotis myotis 10 - 10 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6190 pannon sziklagyepek 6,45 0,5
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 1,29 0,1
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 12,9 1
6110 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0,0012 0,0001
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 12,9 1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 6,45 0,5
6430 üde-nedves magaskórósok 12,9 1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 6,45 0,5
9130 szubmontán és montán bükkösök 64,49 5
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 12,9 1
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 12,9 1
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 12,9 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 193,46 15
91H0 pannon molyhos tölgyesek 38,69 3
91M0 pannon cseres-tölgyesek 773,86 60

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Upponyi-szoros. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20018 Letöltés dátuma: 2023-06-11
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.