Csernely-patak völgye

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Csernely-patak völgye
Terület kódja
HUBN20019
Kiterjedés (ha)
172.34ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
piros kígyószisz Echium maculatum 70 - 70 egyed D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 100 egyed D
Tompa folyamkagyló Unio crassus - D
Petényi márna Barbus petenyi 150 - 150 egyed C
Vágó csík Cobitis elongatoides 10 - 10 egyed D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 150 - 150 egyed D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 1 - 5 egyed D
Közönséges denevér Myotis myotis 10 - 10 egyed D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 14,9 0,3
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 1,72 1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 1,67 0,4
6430 üde-nedves magaskórósok 0,02 0,1
6440 ártéri mocsárrétek 12,91 7,8
6510 üde magas füvű kaszálórétek 1,18 0,8
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0,41 0,2
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 19,82 12

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Csernely-patak völgye. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20019 Letöltés dátuma: 2021-09-16
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.