Sátai Tőkés-völgy

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Sátai Tőkés-völgy
Terület kódja
HUBN20020
Kiterjedés (ha)
114.17ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 100 - 100 egyed D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 20 - 20 egyed D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 100 egyed D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0,21 0,2
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 0,83 1
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 0,11 0,1
6440 ártéri mocsárrétek 1,66
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 26 31,5
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 3,41 4,1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 0,32 0,4
6510 üde magas füvű kaszálórétek 2,02 2,4
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 0,61 0,7
91M0 pannon cseres-tölgyesek 2,82 3,4

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Sátai Tőkés-völgy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20020 Letöltés dátuma: 2021-09-25
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.