Domaházai Hangony-patak völgye

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Domaházai Hangony-patak völgye
Terület kódja
HUBN20021
Kiterjedés (ha)
1 171.03ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 1000 - 1000 egyed C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 100 - 100 egyed D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 100 egyed D
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - D
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 8,5 0,8
6430 üde-nedves magaskórósok 0,14 0,1
6440 ártéri mocsárrétek 41,3 4,4
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0,75 0,1
9130 szubmontán és montán bükkösök 48,14 3,6
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 1,5 4,4
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 34,78 3,1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 27,4 2,8
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 46,5 3,1
91H0 pannon molyhos tölgyesek 0,35 0,1
91M0 pannon cseres-tölgyesek 159,3 11,7

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Domaházai Hangony-patak völgye. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20021 Letöltés dátuma: 2022-01-20
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.