Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy
Terület kódja
HUBN20025
Kiterjedés (ha)
1 202.24ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Boldogasszony papucsa Cypripedium calceolus 5 - 5 egyed D
piros kígyószisz Echium maculatum 800 - 800 egyed C
Magyar nőszirom Iris aphylla ssp. hungarica 240 - 240 egyed C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 5000 - 5000 egyed C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 100 - 100 egyed D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 1000 - 1000 egyed C
Piros kígyószisz Euphydryas maturna 100 - 100 egyed D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 1000 - 1000 egyed D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 100 egyed D
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 500 - 1500 egyed A
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 300 - 1000 egyed A
Közönséges denevér Myotis myotis 200 - 1000 egyed B
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale 200 - 400 egyed B
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 200 - 300 egyed A
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 100 - 130 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
9130 szubmontán és montán bükkösök 104,26 8,8
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 1,29 0,1
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 0,1 1
9110 mészkerülő bükkösök 0,52 0,05
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 53,23 4,5
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 96,97 8,2
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 9,1 0,8
6510 üde magas füvű kaszálórétek 2,76 0,4
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 0,53 0,05
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 364,75 31
91H0 pannon molyhos tölgyesek 8,09 0,7
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 0,04 0,01
91M0 pannon cseres-tölgyesek 216,55 18,4

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20025 Letöltés dátuma: 2021-09-25
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.