Hejő mente

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Hejő mente
Terület kódja
HUBN20030
Kiterjedés (ha)
457.91ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 1000 egyed D
Tompa folyamkagyló Unio crassus 500 - 500 egyed C
Vágó csík Cobitis elongatoides 10 - 10 egyed D
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Törpecsík Sabanejewia aurata - D
Lápi póc Umbra krameri 500 - 500 egyed C
Vöröshasú unka Bombina bombina 5000 - 5000 egyed C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 1000 - 1000 egyed C
Mocsári teknős Emys orbicularis 10 - 10 egyed D
Közönséges denevér Myotis myotis 100 - 130 egyed C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 13 - 13 egyed D
Ürge Spermophilus citellus 50 - 50 egyed D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 87 19
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 4,58 1
6440 ártéri mocsárrétek 45,79 10
6510 üde magas füvű kaszálórétek 137,37 30
6250 pannon löszsztyeppek 39,38 8,6
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 4,58 1
91F0 keményfás ligeterdők 4,58 1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Hejő mente. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20030 Letöltés dátuma: 2021-10-22
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.