Borsodi-Mezőség

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Borsodi-Mezőség
Terület kódja
HUBN20034
Kiterjedés (ha)
14 849.84ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 300000 - 300000 egyed C
Sztyeplepke Catopta thrips - D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii - D
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata 1000 - 1000 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 50 - 500 egyed D
Balin Aspius aspius - D
Vágó csík Cobitis elongatoides - D
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus - D
Vöröshasú unka Bombina bombina 100000 - 100000 egyed C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 1000 - 1000 egyed C
Közönséges vidra Lutra lutra 10 - 10 egyed D
Molnárgörény Mustela eversmannii - C
Közönséges denevér Myotis myotis 200 - 200 egyed C
Csíkos szöcskeegér Sicista subtilis 1000 - 1000 egyed A
Ürge Spermophilus citellus 250 - 2500 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
3130 törpekákás iszapnövényzet 2,97 0,02
6250 pannon löszsztyeppek 5939,94 40
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 297 2
6440 ártéri mocsárrétek 297 2
1530 pannon szikesek 3712,46 25
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 148,5 1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Borsodi-Mezőség. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20034 Letöltés dátuma: 2022-08-13
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.